Event

Bijeenkomst Lage Temperatuur warmtenetten

17 september 2018

Op donderdag 20 september aanstaande organiseert Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland een bijeenkomst over lage temperatuur warmtenetten. IF Technology levert een bijdrage aan deze middag.

Het doel van deze middag is kennisdeling en verbinding waar het gaat om lage temperatuur warmtenetten. Veel partijen willen het wel, maar missen de kennis en ervaring. Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland wil de lage temperatuur graag vooruit helpen.

Het programma:

 • 13:00 - Opening door Matthijs Hisschemöller - onderzoek DRIFT / betrokkenheid pilot Amsterdam
 • 13:10 - Maya van der Steenhoven - inleiding lage temp warmte/ kansen in Klimaatakkoord
 • 13:25 - Benno Schepers - onderzoek CE Delft
 • 13:50 - Richard van Ballegooijen - Ennatuurlijk - Hengelo lage temperatuur en visie en ideeen n.a.v. dit project
 • 14:15 - Louis Hiddes - Mijnwater - ervaringen met lage temperatuur warmtenetten

  PAUZE

 • 14:50 - Ronald Schilt - Merosch Project Nieuwbouw op lage temperatuur
 • 15:20 - Martijn Bos - Itho Daalerop - warm tapwater in lage temperatuur warmtenetten
 • 15:55 - Herman Velvis - IF Technology - DATES (District Aquifer Thermal Energy Storage): toepassingen en voor- en nadelen. Project Universiteit Utrecht.
 • 16:15 - Discussie & what is next?

Klik hier voor meer info en om aan te melden