Certificering

Kwaliteit is belangrijk bij bodemenergie. Daarom stellen wij hoge eisen aan ons eigen werk.

BRL 11000

Op 1 oktober 2014 hebben wij het certificaat BRL 11000 in ontvangst mogen nemen. Op grond van de door KIWA uitgevoerde audit heeft IF postitief gescoord op de toepassingsgebieden ontwerp, realisatie en beheer van open en gesloten bodemenergiesystemen. Bekijk ons certificaat online.

ISO 9001

Dat onze klanten tevreden zijn, vinden wij belangrijk. Daarom werken wij sinds 2004 volgens de ISO 9001. Conform deze standaard hebben wij ons kwaliteitsbeleid beschreven in en kwaliteitshandboek. Het beleid uit dit handboek is bekend bij al onze medewerkers. Al onze bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen uit de ISO 9001.

BodemenergieNL

IF Technology is lid van BodemenergieNL. Guido Bakema, algemeen directeur van IF, was tot 4 december 2014 voorzitter van deze vereniging.