Klantreis in zes stappen

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie. Voor uw energiesysteem heeft u technische, financiële en juridische expertise nodig. Dat hebben wij allemaal in huis. Voor elke fase van uw project.

1) Initiatief & Ontwikkeling

3) Organisatie & Vergunningen


5) Regie & Kwaliteit uitvoering


2) Beleid & Strategie


4) Ontwerp & Engineering

6) Beheren & Optimaliseren


Bedenken

De eerste vraag die bij u opkomt als u bodemenergie wilt toepassen is waarschijnlijk “wat levert het op?”. Of u vraagt zich af of bodemenergie wel kan en mag op uw locatie. Deze vragen, en vele anderen, kunnen wij voor u beantwoorden in de voorfase van een bodemenergieproject.

Kan het? Mag het? En wat kost het?


Of u nu een projectontwikkelaar bent of een medewerker bij een gemeente. Heeft u een vergunning Waterwet nodig of wilt u advies bij het formuleren van beleid voor bodemenergie?

Bij ons kunt u terecht voor:

 • haalbaarheidstudies
 • vergunningen
 • Beleidvorming en advies
 • proefboringen
 • geologisch onderzoek

Bouwen

U weet inmiddels dat uw locatie geschikt is voor bodemenergie, maar hoe gaat u verder? Wie maakt het ontwerp? Van het moment dat u heeft besloten dat uw gebouw duurzaam moet worden verwarmd en gekoeld, kunnen wij u helpen het realiseren van uw duurzame ambitie. Voor het ontwerp, de uitvraag en de uiteindelijke keuze van een aannemer hebben wij ervaren mensen in dienst. Maar daar laten we het niet bij. Als het bodemenergiesysteem wordt gebouwd, zijn wij op locatie om er op toe te zien dat de aannemer zijn verplichtingen nakomt. Zo kunt u er van op aan dat de bronnen van uw systeem de beste zijn.

Krijg ik met deze aannemer wel waar ik om gevraagd heb?

 

Als het bodemenergiesysteem opgeleverd wordt, kunnen we een eindcontrole uitvoeren. Zo borgen wij de kwaliteit van de installatie en kunnen we de aannemer eventueel op zijn garantieverplichting aanspreken.

 U kunt ons inschakelen voor:

 • ontwerpen en bestekken
 • advies bij de aanbesteding
 • toezicht bij de realisatie
 • controles bij de eindoplevering

Gebruiken

Hier gaat het vaak mis. Een bodemenergiesysteem vergt goed beheer. Koude moet geleverd worden om warmte op te slaan en vise versa. Bovendien heeft u als eigenaar en vergunninghouder verplichtingen in het kader van de vergunning Waterwet.

OK. Het systeem is opgeleverd. Zet ik nu een schakelaar om en klaar?

 

 Bij ons kunt u een pallet van diensten afnemen die u kunnen helpen bij de bedrijfsvoering en bij het nakomen van uw Waterwetverplichtingen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse monitoring. Onze werktuigbouwers kennen alle ins en outs van bodemenergiesystemen en zijn beschikbaar voor uw vragen over het beheer van uw bodemenergiesysteem. 

Voor monitoring en beheer op een hoog niveau hebben wij de software lift monitoring ontwikkeld. Hiermee kunt u monitoring- en beheerrapporten met één klik van de muis genereren. Daarnaast kunt u aan de hand van key performance indicatoren in één oogopslag zien hoe uw bodemenergiesysteem functioneert. Het is zelfs mogelijk om energiestromen van bijvoorbeeld zonnepanelen op te nemen in de software.

Wilt u laten zien hoe duurzaam uw gebouw is? Geen probleem. We kunnen via een greenscreen uw energiebesparing realtime laten zien.

Een greep uit de mogelijkheden:

 • referentiemetingen
 • monitoring
 • evaluatie
 • beheer
 • energiemonitoring met Lift
 • bronnendokter