Geothermie

Geothermie is afkomstig uit de Griekse woorden geo (aarde) en thermos (warmte). Oftewel energie winnen door gebruik te maken van het temperatuurverschil tussen het aardoppervlak en diep in de aarde gelegen warmtereservoirs.