Er is laatst weer een vulkaan gevonden

  • Datum02-06-2020
  • AuteurMax de Kruijf

Geoloog Max de Kruijf doet sinds 2019 spannend werk bij IF op het snijvlak van wetenschap en praktijk. Onze projecten zijn groots, complex en uitdagend en onze teams werken multidisciplinair aan een project. Je krijgt hier veel vrijheid en mag meteen mee de diepte in. Letterlijk ja, want mijn focus ligt op de ondergrond.

Auteur Max de Kruijf Geoloog

Nu doe ik veel petrofysica, ik onderzoek wat de eigenschappen zijn van het gesteente op 2 tot 3 kilometer diepte. Hoe kan het water erdoorheen stromen? Waar zit het warme water dat we kunnen onttrekken en hoe gedraagt dat zich – nu en in de toekomst? In projecten werk ik samen met collega’s uit andere kennisgebieden zoals seismiek en reservoir modellering. Ook onderzoeken we nieuwe vormen van ‘ondiepe’ geothermie en warmteopslag met lokale en goedkopere technieken.

Mijn inzichten en data-analyses zijn belangrijk voor bijvoorbeeld tuinders, gebiedsontwikkelaars, operators en beleidsmakers van gemeenten die zich oriënteren op geothermie als bron voor duurzame energie.

Opleiding en werkgebied 

Geologie is een studie waarin de aarde en haar processen centraal staan. Deze kennis kan bijvoorbeeld gebruikt worden in specialistische banen in de olie-industrie of in de geothermie. Zo bevond Nederland zich 300 miljoen jaar geleden door plaatbeweging rond de evenaar. De zandduinen die toen gevormd zijn, vormen nu een belangrijk reservoir voor aardwarmtewinning. Ons vakgebied, de geothermie is continu in ontwikkeling, zeker in NederlandDat maakt het enorm boeiend.  

Het is gaaf als je dagelijks bezig kan zijn met je passie en waarvoor je hebt gestudeerd, technisch en ook duurzaam. Bij IF kan dat. Wij zijn vertrouwd met alle aspecten van geothermie: van verkennend onderzoek en subsidieverzoek tot winningsvergunning, naar het optimaliseren van de exploitatie en nu recentelijk het inpassen in warmtenetten. Met zoveel mogelijk data proberen wij tot een zo goed mogelijk advies te komen. Toegespitst op wat een klant wil met een gebied en wat er dan nodig is aan kennis, vergunningen en techniek. 

De rol van geothermie in energietransitie is groot. Er zit een enorm potentieel in de grond. We willen van het gas af en aardwarmte is een heel goed alternatiefMits gemeenten visie en beleid ontwikkelen en hun regierol pakken. 

Geothermie kan niet overal, maar op veel plaatsen wel. Omdat een zekere schaalgrootte geothermie lucratiever maakt, komt het aan op samenwerking en samenbrengen van vraag en aanbod. Vooral voor gemeentes is het belangrijk om in kaart te hebben wat waar beschikbaar is en wat waar kan. Want pas als je weet wat de mogelijkheden van jouw ondergrond zijn, kun je partijen faciliteren en duurzame oplossingen realiseren voor nieuwe en bestaande woonwijken, kantoren, utiliteitsgebouwen en warmtenetten. Studies, analyses en advies van mij en mijn collega’s helpen opdrachtgevers om visie en beleid te ontwikkelen en klimaatdoelstellingen te behalen.  

Als je mij vraagt op welke doorbraak ik hoop dan kijk ik niet onder maar boven de grond. Elke gemeente maakt deel uit van een RES, een regionaal energiesamenwerkingsverband. Op veel plaatsen in het land lopen mensen er nu tegenaan dat we goed begrijpen hoe het zit in de ondergrond, maar de uitvoering bovengronds gaat te stroperig. Dat is wel begrijpelijk. Daar spelen veel belangen van veel verschillende partijen. Maar dat brengt risico’s met zich mee. We halen onze duurzaamheidsdoelstellingen niet en verzanden in discussies over uitvoering. Iemand moet de regie nemen en dat gaat het beste op basis van kennis en overzicht. 

Tijdens ons webinar van 11 juni reikten we je daarvoor inzichten en kennis aan. En wil je weten hoe het zit met die vulkaan? Dan mag je me mailen.  

Max de Kruijf Geoloog

Aardwarmte zal een steeds belangrijkere rol gaan spelen op het gebied onze warmte- en energievoorziening. Inzicht in de structuur en eigenschappen van de diepe ondergrond is essentieel om de potentie voor geothermie op locatie te bepalen. Vanuit mijn geologische en data-georiënteerde achtergrond houd ik mij sinds 2019 bij IF bezig met het oplossen van de veelzijdige vraagstukken die hierbij spelen. De verworven inzichten deel ik graag in publicaties en tijdens bijeenkomsten.