Haalbaarheidsstudie Aquathermie in Kaag en Braassem

  • Datum21-10-2019
  • AuteurFrank Niewold
  • OpdrachtgeverKaag en Braassem
  • Jaar van uitvoering2019
  • OnderwerpHaalbaarheidsstudie Aquathermie

De gemeente Kaag en Braassem heeft de ambitie om op den duur energieneutraal te zijn. In Rijnsaterwoude loopt een initiatief van de bewonersgroep “Ons Warm Onthaal” (OWO) met als doel samen met bewoners mogelijkheden in de energietransitie te inventariseren en deze zo mogelijk te realiseren.

Auteur Frank Niewold Specialist duurzame energie

Er is begonnen met een inventarisatie van mogelijkheden voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), in combinatie met warmte en koudeopslag (WKO) voor het voeden van een lokaal warmtenet voor circa 500 woningen en andere gebouwen.

Rijnsaterwoude ligt aan het Braassemermeer. De gemeente wil samen met OWO deze mogelijkheid verder onderzoeken met behulp van een haalbaarheidsstudie. TEO is een techniek waarbij in de zomer de warmte aan het oppervlaktewater wordt onttrokken en wordt opgeslagen in een WKO. Deze warmte kan bewaard in de WKO, zodat deze in de winter kan worden gebruikt voor de verwarming van de huizen. Het oppervlaktewater en grondwater in de WKO is slechts 15 – 25 °C. Deze zal eerst nog moeten worden verhoogd met behulp van een elektrische warmtepomp.

Deze haalbaarheidsstudie geeft antwoord op de vraag of TEO een geschikte optie is voor de gemeente Kaag en Braassem in de warmtetransitie. Rijnsaterwoude dient hierbij als concrete casus. De technische, financiële en juridische haalbaarheid is verkend door onderzoek te doen naar het meest geschikte energieconcept, de kosten en baten inzichtelijk te maken en de benodigde vergunningen te beschrijven. Parallel worden vragen beantwoord over de impact voor de bewoners en duurzaamheid van TEO.

Frank Niewold Specialist duurzame energie

Sinds 2017 werk ik als energiespecialist bij IF. Met mijn masteropleiding Duurzame Proces en Energie Technologie kan ik complexe energievraagstukken vanuit verschillende invalshoeken analytisch en gestructureerd oplossen. Mijn specialisme ligt in het ontwikkelen van energetische modellen om de vraag van de klant helder te kunnen beantwoorden.