Modelleren wat op twee kilometer diepte gebeurt

  • Datum17-07-2020
  • AuteurNick Buik
  • OpdrachtgeverKoekoekspolder
  • Jaar van uitvoering2019
  • OnderwerpGeothermie glastuinbouw

In 2012 begeleidden we hier het boren van een eerste onttrekkings- en injectieput voor een cluster van glastuinbouwbedrijven. Met dit doublet verwarmen de telers hun kassen nu grotendeels met aardwarmte. Nick Buik: "Het is elke keer een uitdaging om te berekenen hoeveel warmte een systeem kan onttrekken aan de ondergrond. Met onze slimme optimalisaties kan ik de opbrengst uit het geothermische doublet voor de opdrachtgever flink vergroten."

Auteur Nick Buik Senior specialist geo-energie

Van concept tot beheer

De aardwarmte wordt met een temperatuur van 73°C opgepompt. Het aardgasgebruik op de bedrijven nam daardoor met 70% tot 80% af. Een duurzame besparing, maar voor de eigenaar minder dan beoogd. De put leverde niet de verwachte productiecapaciteit en dus wilde de ontwikkelaar aanspraak maken op een SEI uitkering. Echter, geen enkel geologisch adviesbureau was in staat de benodigde bewijslast te overhandigen. IF wel. Onze interpretatie van de testresultaten was dusdanig overtuigend voor de SEI, dat deze overging tot uitbetaling.

Met onze analyses kunt u onzekerheden kwantificeren en daardoor goed op risico’s anticiperen.

Het voornemen bestaat het aantal geothermiesystemen binnen de Koekoekspolder flink uit te breiden. IF wordt volop betrokken bij deze initiatieven. Voor het boren van de nieuwe doubletten dienen de gegevens van de eerder geboorde putten als basis. Zeker bij geothermieprojecten is informatie goud waard. Men werkt op grote dieptes en dat brengt veel onzekerheid met zich mee. Als geen ander kan IF de aanwezige metingen gebruiken om betrouwbare onzekerheidsanalyses en risico-inschattingen te maken. Een kijkje in wat zich op reservoirniveau afspeelt, zeg maar.

Geothermie staat nog in de kinderschoenen. Elk project kent nieuwe vraagstukken, waarvoor IF oplossingen op maat levert.

Ons inzicht in de ondergrond is belangrijk voor het verkrijgen van de benodigde financiering en een geslaagde uitvoering van een project. Daarnaast speelt onze expertise van reservoir engineering en geomechanica een cruciale rol bij het verkrijgen van vergunningen. Want wat blijkt: het injecteren van water verhoogt de spanning in de ondergrond en vergroot daarmee de kans op seismiciteit. Het feit dat wij kunnen aantonen dat geen seismiciteit optreedt, is voor het bevoegd gezag vaak reden om de vergunning te verlenen. En laat deze nu net onmisbaar zijn om te mogen boren naar en het winnen van aardwarmte.

Nick Buik Senior specialist geo-energie

Vanuit mijn civiel technische en geohydrologische achtergrond ben ik in staat om ondergrond gerelateerde vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te beschouwen. Deze kennis en ervaring gebruik ik om bij bodemenergieprojecten de (on)mogelijkheden, alsmede de risico’s en onzekerheden te  kwantificeren. Hierbij liggen mijn kwaliteiten in de vertaalslag van theorie naar praktijk.