Medewerkers

Hier stellen onze mensen zich aan u voor. Wilt u een gesprek met één van ons, neemt u dan gerust contact op. We komen graag bij u langs.

Ananda Floris, MSc Teamleider en senior adviseur bodemenergie

Ik ben goed in het ontzorgen van mijn klanten voor vraagstukken over bodemenergiesystemen. Daar krijg ik energie van!

Ik werk sinds 2011 bij IF en ben adviseur op het gebied van open en gesloten bodemenergiesystemen. Uw tevredenheid als klant over mijn advies is belangrijk en dat geeft mij elke dag weer energie.

Andre Crous Projectleider Lift Energiemonitoring

Ik word blij van goed lopende projecten, een sterk team en gelukkige klanten

Ik zorg ervoor dat projecten vanaf opdracht tot oplevering vloeiend stromen. Mijn team is mijn kracht, als zij gelukkig zijn vloeit het door naar onze klanten. Ik ben nieuwsgierig en leergierig. Dat zorgt voor goede doelgerichte oplossingen. 


Annemarie Obbes Personeel en Organisatie

Ik breng graag structuur en nauwkeurigheid in de organisatie!

In deze functie ben ik de vraagbaak voor directie en medewerkers. Een ondersteunende rol waarin je oplettend, integer en betrouwbaar dient te zijn. Daarnaast ondersteun ik de afdeling Finance & Control met administratieve werkzaamheden. De afwisseling van het werken voor en met mensen enerzijds en anderzijds het werken achter de schermen van dit bedrijf, is precies wat ik leuk vind in deze functie. 


Arne Wijnia Specialist duurzame energie

Vanuit mijn brede achtergrond kijk ik met enthousiasme en optimisme naar de energieuitdagingen van vandaag en morgen.

Met een achtergrond in kunstmatige intelligentie en duurzame ontwikkeling weet ik energievraagstukken vanuit vele en onverwachte hoeken te benaderen. Geen uitdaging is dan ook te groot en ik ben pas tevreden met de beste oplossing voor alle partijen.


Barry Scholten Business developer energie en waterbeheer

Wist u dat een gemaal in de smart polder meer energie kan opwekken dan een windmolen? Ik laat u graag zien hoe dat werkt.

In mijn rol als architect en ontwerper van de Smart polder combineer ik technologieën en partijen. Hiermee creëer ik meerwaarde bij innovatieve energieprojecten van onze klanten. Als Business Developer help ik u graag bij het ontwikkelen en realiseren van uw project.

Bart Claessen Adviseur exploitatie

Een optimaal werkend bodemenergiesysteem is het begin van een goed klimaat in uw gebouw.

Ik werk sinds 2019 bij IF als adviseur exploitatie. In deze functie ben ik de spreekbuis van de klant. Door met u mee te kijken naar zowel de energetische werking van de installatie als de verplichtingen die worden gesteld vanuit de vergunning Waterwet, kan ik u ontzorgen bij het optimaal in bedrijf houden van uw bodemenergiesysteem.


Bas de Zwart Raadgevend adviseur

Vanuit het klantbelang adviseer ik met kennis van zaken en kom ik altijd met realistische oplossingen.

Met bijna 20 jaar ervaring bij IF help ik opdrachtgevers bij het organiseren van de exploitatie van duurzame warmte- en koudeprojecten. Daarbij ligt de nadruk op de organisatorische, juridische en financiële aspecten. Vanuit  ruime ervaring en mijn technische achtergrond ben ik in staat om het totale plaatje te overzien.

drs. Bas Godschalk Projectmanager en business developer buitenland

Complexe vraagstukken omzetten in praktische oplossingen die werken, daar worden klanten en ik blij van.

Soms vormt een simpele vraag een grote uitdaging. De juiste gegevens zijn essentieel, om een bodemenergiesysteem optimaal en binnen de vergunde kaders te laten werken. Voor die winst zet ik me in. Daarnaast werk ik al 8 jaar in buitenlandse bodemenergieprojecten. Andere geohydrologische omstandigheden en het werken met andere culturen vormen een extra uitdaging. Met mijn ervaring ondersteun ik u graag bij uw buitenland ambities.


ir. Bas Pittens Senior Adviseur

Projecten maken is hard werken en genieten van het resultaat!

Met mijn milieutechnische achtergrond en meer dan 10 jaar ervaring in bronnentechnologie werk ik als projectmanager aan kleine en grote projecten. Het betreft projecten met bodemenergie, energie uit oppervlaktewater en diepe geothermische projecten. Ik werk voornamelijk in de ontwerpfase en directievoering van projecten. Een project is geslaagd als elk teamlid voldaan kan terugkijken op zijn/haar projectinzet. Om projecten te laten slagen zet ik als projectmanager in op de positieve balans tussen enerzijds de vrijheid van handelen van aannemers en adviseurs en anderzijds de motivatie en wensen van een opdrachtgever.


drs. Benno Drijver Raadgevend specialist geohydrologie

Gedreven door nieuwsgierigheid.

Ik werk sinds 1999 bij IF en geohydrologisch onderzoek is mijn specialisme. Ik pas hierbij wetenschappelijke kennis toe om snel en efficiënt een hoge kwaliteit te leveren bij het oplossen van praktische vraagstukken.


Benno van der Werff, MSc Specialist duurzame energie

Samenwerken aan toekomstgerichte duurzame oplossingen!

Sinds 2019 werk ik bij IF als werktuigbouwkundig specialist. Ik hou mij voornamelijk bezig met de engineering en de realisatie van nieuwe bodemenergiesystemen en aquathermie. Ik vind het belangrijk om samen met de betrokken partijen een bodemenergiesysteem te maken dat voor lange tijd goed functioneert en veel energiebesparing oplevert.

Benty Jansen Facilitair medewerker

Ik voorzie in de wensen en behoeften van onze collega's.

Al sinds 1997 ben ik werkzaam bij IF. Sindsdien zorg ik als facilitair medewerker voor de inwendige mens. Ik waak ervoor dat onze collega's niks tekort komen.


Bram Calle Senior Specialist brontechnologie

Met gerichte kwaliteitscontroles tijdens de uitvoering, haal ik het beste uit een bron naar boven.

In de jaren sinds 2009 dat ik voor IF werkzaam ben, heb ik in de breedte ervaring opgedaan. In mijn huidige functie als specialist ligt de focus op toezicht bij de realisatie van bronnen. Daarnaast ben ik druk met ontwerp en vergunningen.

ing. Christian Baerends Coördinator I&A

Slimme ICT oplossingen ontwerpen en implementeren is mijn drive.

Sinds 2011 ben ik werkzaam als ICT'er bij IF en vind het een uitdaging om complexe vraagstukken op te lossen en door proactief beheer een goed werkende ICT omgeving te garanderen.


Diane van Beek, MSc Teamleider en senior adviseur bodemenergie

Uw beleids- en exploitatieprojecten zijn bij mij in goede handen

In 2010 ben ik bij IF begonnen als geohydroloog. Nu werk ik als projectleider en adviseur in beleids- en exploitatieprojecten. De klant ontzorgen is mijn speerpunt. Ik zet mijn kennis en ervaring in om de juiste mensen op de juiste manier aan elkaar te koppelen. En door verder te kijken dan de eerste vraag. Pas wanneer u geholpen bent, ben ik tevreden.


Dirk-Willem Sneep Senior Adviseur Online Diensten

Onze kennis over duurzame energie vertalen in slimme ICT oplossingen voor onze klanten geeft mij energie.

Ik werk sinds 2010 bij IF in ICT gerelateerde functies. Als adviseur van IF Online Diensten draag ik bij aan de ontwikkeling en beheer van Online dienstverlening op het gebied van energiemonitoring, vergunningen, modellering en geo-informatie.


ing. Emiel van Raaij Specialist optimalisatie klimaatinstallatie

Mijn invalshoek is regeltechniek en installatietechniek, mijn voornaamste tool is enthousiasme.

Ik kijk als specialist naar duurzame installaties. Ik volg hierbij de energiestromen van bron tot aan binnenklimaat. Werkt deze optimaal? Waar het beter kan, duid ik niet alleen een probleem. Ik geef ook oplossingen en begeleid werkzaamheden tot het gewenste resultaat behaald is. 


Eva Hollebeek, MSc Geoloog

Geologische onderzoeksresultaten inzichtelijk maken voor u als klant en tot een passende oplossing komen.

Sinds begin 2017 werk ik bij IF Technology ter versterking van het geothermieteam. Met mijn kennis en ervaring op het gebied van exploratie geologie en seismische interpretaties draag ik bij aan het analyseren van de diepe ondergrond. Samen met het projectteam bepaal ik de haalbaarheid en specificaties van geothermiesystemen  door klantgericht en resultaat gericht te werken. 

Femke van Aken, MSc Specialist Geohydrologie

Ik word enthousiast van de ondergrondse uitdaging die elk bodemenergiesysteem met zich meebrengt.

Sinds 2016 werk ik als geohydroloog bij IF. Door mijn opleiding tot geoloog beschik ik over kennis van de ondergrond die ik inzet bij het maken van quickscans, haalbaarheidsstudies en vergunningsaanvragen.


Frank Niewold, MSc Specialist duurzame energie

Mijn drijfveer is het bedenken van creatieve, haalbare en kwalitatief hoogwaardige oplossingen voor uw complexe energievraagstukken.

Sinds 2017 werk ik als energiespecialist bij IF. Met mijn masteropleiding Duurzame Proces en Energie Technologie kan ik complexe energievraagstukken vanuit verschillende invalshoeken analytisch en gestructureerd oplossen. Mijn specialisme ligt in het ontwikkelen van energetische modellen om de vraag van de klant helder te kunnen beantwoorden.


ing. Frank ter Haar Specialist Duurzame Energie

Ik streef altijd naar de beste oplossing met een praktische instelling

Sinds 2018 werk ik bij IF, waar ik me voornamelijk bezighoud met het beheer en de optimalisatie van bestaande en nieuwe duurzame energiesystemen. Ik streef er naar om met juiste input van alle betrokkenen tot de best werkbare oplossing te komen. 


Frederik Jansen, MSc Specialist brontechnologie

Graag zet ik mijn expertise in om u te voorzien van een waterdicht bronsysteem!

Tijdens mijn opleiding Land en Water Management heb ik gedegen kennis van de ondergrond gekregen. Als specialist brontechnologie pas ik deze kennis toe door de civiel technische aspecten binnen het ontwerp en de realisatie van open bodemenergiesystemen op te pakken. Dit houdt in dat ik bijdraag aan vergunningsaanvragen, ontwerp- en evaluatie rapportages, kostenramingen en kwaliteitscontroles van grondwaterbronnen.

ir. Guido Bakema Raadgevend adviseur

Nederland in transitie naar duurzame energie, daar zet ik mij voor in!

De afgelopen twintig jaar - en ook de komende twintig jaar - ga ik mij inzetten om overheden en bedrijven te helpen om de stap te maken naar duurzame energie. Deze transitie vereist goedwerkende systemen maar ook zeker nieuwe modellen op het gebied van geld verdienen, samenwerking en eigendomsstructuur. Uitdagend, maar ook echt noodzakelijk willen we onze energie schoner, socialer en betaalbaar krijgen.


ing. Hans Biemond Senior Concept Developer

"Vertrouwen winnen door vakkundig en adaptief te zijn is ontzettend motiverend!"

Iedereen wil duurzaam en goedkoop, en gelukkig gaan die twee vaak hand in hand. Maar dan is het wel noodzakelijk om buiten de gebaande paden te treden. Niet alleen door nieuwe technieken te omarmen maar even vaak ook open te staan voor een ander exploitatiemodel of eigendomspositie. Met een technische rugzak, brede interesse voor úw organisatie en een vleugje tactiek is dit mijn domein.

ing. Henk de Jonge Specialist geohydrologie

Ik vertaal uw wens naar een bodemtechnisch en juridisch haalbaar bodemenergiesysteem.

Ik werk sinds 2007 bij IF als geohydroloog. Ik toets voor u de bodemtechnische en juridische haalbaarheid en verzorg het vergunningtraject rond uw bodemenergiesysteem.


ing. Herman Velvis Senior adviseur duurzame installaties

Leren vanuit de exploitatiefase: elke nieuwe installatie net weer iets beter!

Ik ben een zeer gedreven techneut die opereert vanaf het initiatief tot en met de exploitatie. Mijn werkveld is het snijvlak van energietechniek, hydraulica en regeltechniek. Mijn speerpunten zijn goed luisteren, samenwerken en leren van gerealiseerde systemen.


Hetty Mathijssen, MSc Adviseur bodemenergie

Ik vind het leuk om een team optimaal te laten samenwerken en zo een bodemenergiesysteem te ontwerpen dat perfect past bij uw situatie

Ik werk sinds 2007 bij IF. Mijn achtergrond is milieu- en watermanagement en ik werk nu ook als projectleider. Hierbij probeer ik alles rondom ontwerp, vergunningen en aanbesteding op de beste manier in te richten voor uw project.


Ineke Vreeke Facilitair medewerker

Iedere dag weer gezellig contact met mijn collega's maakt dat ik op mijn plek zit bij IF.

Ik zorg samen met mijn collega Benty voor de inwendige mens en alle huishoudelijke randvoorwaarden. Ik ben graag een luisterend oor voor diegene die er om verlegen zit. Als mijn collega's tevreden zijn, ben ik in mijn nopjes. 

Jelle van Veen, MSc Specialist brontechnologie

“Samen realiseren wij een doorgrondelijk bodemenergiesysteem”

Ik richt mij op de realisatiefase van wko-projecten bij IF. Dit betekent dat ik vergunningen regel, bijdraag aan het ontwerp van nieuwe grondwaterbronnen en de kwaliteit van nieuw gerealiseerde bronnen toets. Op deze manier help ik u om de kwaliteit van uw duurzame bodemenergiesysteem te borgen.


Jelte Leijenaar, MSc Senior Specialist energiemonitoring

Zonder duidelijkheid komt niemand verder, daarom help ik graag bij het vinden daarvan.

Sinds 2012 draag ik binnen IF bij aan het beter functioneren van opwekkingcentrales. Met onze software Lift Energiemonitoring help ik u graag bij het leggen van de link tussen het ondergrondse en bovengrondse deel van de opwekkingcentrale.

ing. Jimmy Joseph Senior specialist brontechnologie

Het optimaal werkend krijgen en houden van bodemenergiesystemen. Mijn expertise? De juiste oplossing bieden voor bronproblemen.

Ik werk sinds 1994 bij IF. Betrokkenen zien mij dan ook als een betrouwbare partij op het gebied van brontechnologie en het oplossen van bronproblemen. Daarnaast begeleid ik als projectleider de optimalisatie van de werking van bodemenergiesystemen. Bij problemen zijn technische oplossingen alleen niet voldoende. Dan speelt juist relatiebeheer een belangrijke rol.


Jolien Ooms, MSc GIS specialist

Ik breng je energie- en ondergrondvraagstukken én hun oplossingen duidelijk in kaart.

Sinds 2018 werk ik als GIS-specialist bij IF. Vanuit mijn geologische achtergrond ben ik gewend met veel verschillende soorten data te werken. Als GIS specialist draag ik bij aan ruimtelijke energie- en ondergrondvraagstukken door het uitvoeren van vindingrijke analyses en door ruimtelijke data op een duidelijke en mooie manier inzichtelijk te maken.


ing. Jos Waagmeester COO

Ik krijg energie van het elimineren van energieverbruik en het focussen op energiegebruik.

Sinds 1999 werk ik bij IF. Ik houd mij voornamelijk bezig met de exploitatie van duurzame energiesystemen. Ik vind het geweldig om daarbij het overzicht te bewaren en aandacht te hebben voor techniek, organisatie, financiën en het juridisch kader. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor Lift Energiemonitoring, ons energie- en informatiemanagementsysteem ten behoeve van de energiemonitoring van duurzame energiesystemen.


ir. Liesbeth van Hilten Senior adviseur exploitatie

Het exploiteren van bodemenergiesystemen vraagt om meer dan alleen techniek.

Ik adviseur en ondersteun eindgebruikers bij de exploitatie van hun bodemenergiesysteem. Hierin ga ik verder dan alleen de techniek. Communicatie staat bij mij hoog in het vaandel.

ing. Linda van Essen - Schuller Senior Specialist werktuigbouwkunde

De oplossing is vaak simpeler dan de puzzel.

Sinds 2006 ben ik werkzaam bij IF. Als werktuigbouwkundig specialist ben ik betrokken bij ontwerp, realisatie en exploitatie van bodemenergiesystemen. Hierbij ligt de focus op uitvoeringsbegeleiding waardoor ik regelmatig in het veld te vinden ben.


Linde van Laerhoven, MSc Adviseur bodemenergie

‘De urgentie van duurzame ontwikkeling is mijn drijfveer om zo veel mogelijk kwalitatieve bodemenergiesystemen te realiseren’

Sinds 2015 ben ik werkzaam als geohydroloog bij IF. Door mijn achtergrond als geoloog heb ik een brede kennis van de ondergrond, die ik graag toepas in diverse geohydrologische vraagstukken. Ik verzorg voor u vergunningstrajecten, quickscans en haalbaarheidstudies.

ir. Martijn van Aarssen CEO

Klanten helpen om hun vraag scherp te krijgen is het leukste dat er is.

Ik ben werkzaam bij IF sinds 1998. Als directeur ben ik betrokken bij de opzet van nieuwe activiteiten voor toepassing van systemen voor duurzaam verwarmen en koelen. Bodemenergie speelt hierin een prominente rol, naast andere duurzame technieken. Ik initieer nieuwe innovatieve conceptontwikkelingen, ben aanjager van duurzame projecten en hierbij richt ik me met name op nieuwe markten, zoals de woningbouw, industrie en glastuinbouw.


Mehmet Ekici Financieel en projectadministrateur

Wanneer ik een doel voor ogen heb, doe ik er alles aan om het gewenste eindresultaat te bereiken.

Mijn werkzaamheden bestaan uit het verwerken van de financiële administratie, het opmaken van de jaarrekeningen, en het verwerken van de belastingaangiftes. Daarnaast ondersteun ik dagelijks onze projectleiders bij de financiële aspecten van onze projecten. Ik voetbal graag, houd van leuke dingen ondernemen met vrienden, en van voetbal kijken.

 


Nada Cerim-Sredic Specialist werktuigbouwkunde

Voor mij staat de wens van de klant altijd centraal.

Bij IF houd ik mij sinds 1996 bezig met zowel ontwerp als realisatie van de bodemenergiesystemen. Ik vind het belangrijk om de praktijk te verwerken in het ontwerp van nieuwe systemen. 


Nick Buik, MSc - BBE Senior specialist geo-energie

Mijn passie is het vinden van pragmatische oplossingen voor uitdagende en complexe vraagstukken, waarbij kwaliteit en klanttevredenheid voor mij vooropstaan

Vanuit mijn civiel technische en geohydrologische achtergrond ben ik in staat om ondergrond gerelateerde vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te beschouwen. Deze kennis en ervaring gebruik ik om bij bodemenergieprojecten de (on)mogelijkheden, alsmede de risico’s en onzekerheden te  kwantificeren. Hierbij liggen mijn kwaliteiten in de vertaalslag van theorie naar praktijk.

Nico Franco Pinto Adviseur exploitatie

Echte duurzaamheid bereiken wij samen!

Begin 2019 ben ik bij IF komen werken als adviseur voor de exploitatie van projecten. Met mijn technische achtergrond, kritische blik en een open instelling, streef ik ernaar om samen met de betrokken partijen de projecten zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen.


Nico Kersten Specialist Informatisering en Automatisering

Goede ICT oplossingen bedenken en beheren is mijn passie

Sinds 2017 ben ik werkzaam bij IF en vind ik het een uitdaging om alle ICT systemen zo effectief en efficiënt mogelijk te laten functioneren. 

ing. Niels de Groot Specialist duurzame energie

Laat mij uw systeem eigen maken en verbeteren tot in de kleinste details.

Sinds 2018 ben ik werkzaam bij IF Technology.
Als specialist op het gebied van exploitatie bijt ik me graag vast in installaties totdat deze functioneren zoals op papier wordt beloofd.
Door uw installatie op alle aspecten te analyseren halen we samen het beste rendement uit uw systeem.


ir. Niels Leijtens Werktuigbouwkundig Expert

Optimalisatie doe je niet alleen, dat doen we samen.

Vanuit mijn technische achtergrond probeer ik installaties zo optimaal mogelijk te laten presteren. Hierbij kijk ik niet alleen op technische vlak maar ook naar de sociale aspecten van de installatie. De gebruiker is immers meestal de sleutel naar optimalisatie. 


drs. Pepijn Wennekers Raadgevend adviseur bodem- en oppervlaktewaterenergie

Ik krijg energie van het samen bedenken en realiseren van duurzame ambities en daarmee écht waarde toevoegen aan investeringen.

Ik werk vanaf 2000 bij IF en ik ben verantwoordelijk voor sales, diverse klantaccounts, de projectleiding van uitdagende projecten en het coachen van jong talent. Graag ga ik met u op zoek naar de mogelijkheden om uw duurzame ambities waar te maken op het gebied van bodem- en oppervlaktewaterenergie.


Peter Oerlemans, MSc Specialist Geohydrologie

De uitdagingen die komen kijken bij ondergrondse warmteopslag ga ik met kennis en enthousiasme te lijf.

De potentie voor ondergrondse warmte-opslag in Nederland is enorm. Kennis van de structuur van de ondergrond en de processen die er spelen zijn onmisbaar om de beschikbare kansen te benutten. Als geohydroloog draag ik sinds 2018 bij aan het ontsluiten van de mogelijkheden van de ondergrond en daarbij deins ik niet terug voor de complexiteit die komt kijken bij innovatieve vormen van bodemenergie.

ir. Rob Kleinlugtenbelt Senior Adviseur duurzame energie

Ik bedenk graag eenvoudige en duurzame oplossingen voor complexe energievraagstukken.

Bij IF geef ik sinds 2009 advies over duurzame warmte, koude en elektriciteit. In mijn werk vertaal ik uw vraag naar praktische en duurzame energieoplossingen. Deze oplossingen toets ik op financiële en technische haalbaarheid.


ing. Robert Jan Buunk Senior Specialist technisch beheer

Mensen bepalen uiteindelijk of energieopslag goed werkt. Als technisch specialist hou ik daar rekening mee.

Ik werk sinds 2006 bij IF en ik ben specialist in het beheer van de energieopslag. Het technisch en energetisch analyseren van de werking van het bodemenergiesysteem is mijn dagelijks werk. Daarbij hoort ook het opbouwen van klantrelaties en de ondersteuning bieden aan onze klanten.


ing. Ronald Wennekes Senior adviseur bodemenergie


ing. Rory van der Heide CCO

Een wereld voor 100% voorzien in haar energiebehoefte vanuit hernieuwbare bronnen is mijn droombeeld. Werken met en voor mensen die hier aan willen bijdragen, is het mooiste vak dat ik me kan wensen.

Ik werk sinds 2001 bij IF. In die jaren is mijn motivatie onveranderd gebleven. Wat is er mooier dan elke dag te werken aan je persoonlijke idealen? Samen met mijn collega’s laat ik elke dag zien hoe ver de techniek al is. Dat betrouwbare alternatieven voor fossiele brandstof technisch uitvoerbaar zijn. Ik zie het als mijn taak om mijn collega’s, onze klanten en alle andere partijen waarmee ik in contact sta, te blijven vertellen dat het bereiken van mijn droombeeld slechts het willen maken van de juiste keuze is.


ir. Rutger Wierikx CFO

Samen met mijn overheidsklanten duurzaamheidsambities ècht waar maken: dat geeft mij energie!

Met 15 jaar praktijkervaring in de ontwikkeling van realistische duurzame energie- & ondergrondoplossingen ondersteun ik mijn overheidsklanten om invulling te geven aan hun beleidsdoelen en wettelijke taken. 

ing. Stijn Verplak Senior adviseur bodemenergie

Samen met u op zoek naar de duurzaamste oplossing met een aantrekkelijke business case, dat is mijn uitdaging.

Energie is overal. De kunst is om deze energie op een rendabele manier te benutten. Met meer dan 10 jaar ervaring bij IF ben ik in staat voor u de juiste focus aan te brengen in uw energievraagstuk en op een efficiënte manier tot een oplossing te komen.


Sven Akkersdijk Financial Controller

Met ambitie en gezond verstand kijk ik naar de ondersteunende processen voor onze projectleiders en directie

Het onderhouden van een gezonde boekhouding is voor mij de basis. De echte uitdaging ligt in het uitvoeren van strategische projecten, om onze projectleiders en directie zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mijn brede interesse kan ik kwijt in de diversiteit van mijn functie, waar ook ICT en de salaris- en personeelsadministratie toe behoren.

Uco Sobering Adviseur / Meet- en regeltechnicus

Meten is weten en vooruit zien, gedegen onderzoek is belangrijk in de mysterieuze wereld van onze ondergrond.

Ik werk al vanaf 2001 bij IF Technology. Ik heb aan de wieg gestaan van de monitoring- en beheerafdeling, het huidige exploitatieteam, alwaar ik nu projectleider ben. Ik heb al veel onderzoeken uitgevoerd en ben bekend met vrijwel elk project van IF Technology. Ik ben verantwoordelijk voor de metingen en bemonsteringen aan bodemenergieinstallaties, en natuurlijk de jaarlijkse monitoringswerkzaamheden. Ik haal daar veel voldoening uit.


ing. Wilfried Huis in 't Veld Senior adviseur bodemenergie

Wil je weten of bodemenergie kan, mag en interessant voor u is?  Dan help ik u hier graag bij!

Sinds 1997 werk ik voor IF. Eerst als geohydroloog daarna als projectleider en adviseur. Ik ben betrokken bij vergunningverlening, ontwerp en realisatie van bodemenergiesystemen. In al die jaren heb ik gewerkt aan meer dan 100 projecten met bodemenergie. Graag zet ik mijn opgedane kennis in om bodemenergie bij uw project te organiseren. Energiebesparen met bodemenergie begint met een goed ontwerp!


dr. Wouter van Leeuwen Geophysicist

Aan het direct in het veld oplossen van een probleem beleef ik veel plezier.

Sinds 2008 werk ik bij IF waar ik mij door middel van een promotieonderzoek gespecialiseerd heb in het uitvoeren van magnetotellurische studies voor geothermische exploratie in binnen- en buitenland. Behalve het uitvoeren van geofysisch veldwerk beheers ik ook het processen en modelleren van MT data. Wetenschappelijke concepten pas ik graag in de praktijk toe. Mijn onderzoeksresultaten presenteer ik op congressen en in publicaties.