Modulering duurzame gebiedsontwikkeling

Wie zijn wij?
IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie. Wij dragen daarmee bij aan oplossingen die écht werken. Duurzaam en rendabel. Zo maken wij de energie van vandaag beschikbaar voor de wereld van morgen.

De opdracht
In de ambitie naar gasloos in de gebouwde omgeving in 2050 is er een sterke toegenomen interesse in duurzame warmtenetten en geothermie in Nederland. Hiervoor worden veel haalbaarheidsstudies gedaan op gebouw of een gebiedsniveau. Momenteel worden deze studies gemodelleerd in meerdere modellen (meestal uitgevoerd in Excel). Met deze modellen kan het systeemconcept energetisch en financieel worden doorgerekend. Voor elke wijziging in het energieconcept moet het Excel-model worden aangepast. Het doel is om de huidige modellen samen te voegen in een enkel Simulink-model. Hierbij zijn de volgende punten uitgangspunten van de opdracht:
• Het model kan het energieconcept zowel energetisch als financieel doorrekenen.
• Het model maakt gebruik van “standaard bouwstenen”, zoals de geothermische bron, het warmtenet, de warmtevragers en de biomassaketel.
• Met behulp van de bouwstenen is het mogelijk om het energieconcept aan te passen en door te rekenen. Dit aanpassen moet grafisch kunnen door bouwstenen op verschillende wijzen met elkaar te verbinden.
• De opzet is dusdanig, dat in de toekomst nieuwe bouwstenen kunnen worden toegevoegd.
• De belangrijkste parameters moeten eenvoudig aangepast kunnen worden.

De student
Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een werktuigbouwkundige masterstudent die 9 maanden fulltime beschikbaar is. En daarnaast:
• ben je nieuwsgierig en kijkt verder dan alleen je eigen taak;
• ben je communicatief vaardig en zit het samenwerken in je genen;
• streef je een hoge kwaliteit na;
• Een hoge mate van zelfstandigheid, maar tevens kritisch en iemand die vragen durft te stellen;
• Heb je voldoende kennis en ervaring om zelfstandig in Simulink te kunnen programmeren;
• Ben je bekend met de beginselen van thermodynamica en componenten zoals warmtepompen, warmtewisselaars en biomassaketels;
• En bovenal heb je de ambitie om mee te werken aan een duurzame toekomst.

Contactgegevens
Niels Leijtens:                                         T: 06 22 99 18 56                                  E: n.leijtens@iftechnology.nl