Onze missie

In 2020 moet 14% van de totale hoeveelheid opgewekte energie bestaan uit hernieuwbare energie. Onze missie is om een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan het realiseren van deze duurzame ambitie.

Onze missie
IF Technology levert een essentiële bijdrage aan de energietransitie.

Onze visie
Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen eindig is, maakt IF Technology warmte en koude duurzaam beschikbaar. Voor nu en voor de generaties na ons. De oplossingen voor het energievraagstuk zijn al voorhanden en hebben zich in de praktijk bewezen. Tegelijkertijd komen er elk jaar nieuwe oplossingen bij. De uitdaging in deze energietransitie zit in het versnellen en toepassen van oplossingen. Zowel veranderende wet- en regelgeving als technologische innovaties dagen ons uit nieuwe, vindingrijke concepten te ontwikkelen. Een vooruitgang waarin IF Technology verantwoordelijkheid neemt.

Verantwoordelijk. Vindingrijk. Vooruitgang.