Bronnendokter voor bedrijventerrein Brainpark

Op consult bij onze ‘bronnendokter’

De beheerder van Brainpark in Rotterdam benaderde onze adviseurs omdat hun WKO-installatie niet naar behoren werkte. Sinds de ingebruikname in 2008 was er geen onderhoud gepleegd en de warmte- en koudevoorziening kwakkelde. Wij maakten een grondige analyse van de problematiek, en de uitdagingen stapelden zich op: gebrekkige data, onvoldoende monitoring en een verstopte monobron. Deze laatste kwam op consult bij onze ‘bronnendokter’. Onze specialist stelde de diagnose en kwam met een behandelplan voor directe verlichting en een lange termijn-prognose voor een gezonde toekomst.

Relatiebeheer speelt een belangrijke rol bij het oplossen van problemen. Na 20 jaar werkervaring zien betrokkenen mij gelukkig als betrouwbare partij. Alleen zo komen we samen tot een constructief resultaat.

Jimmy Joseph, senior specialist exploitatie IF Technology

Voor een goede uitvoering van bronwerkzaamheden kiezen wij altijd voor samenwerking met de meest deskundige en betrouwbare partijen. In het geval van Brainpark pakte booraannemer Haitjema het onderhoud van de WKO-installatie adequaat op. We gingen de bronproblemen te lijf met aannemer Schipper Brontechniek. Uit een camera-inspectie bleken de filtersleuven van de bron verstopt. Na een hogedruk- en chemische reiniging kan water weer zonder weerstand uit en in de bronnen worden gepompt. Zouden de meeste technische adviesbureau’s nu afscheid nemen, bij IF kijken we verder dan symptoombestrijding alleen. Wij willen de oorzaak weten zodat we de klant ook in de toekomst voor herhaling kunnen behoeden.

De bron is het hart van uw installatie. 

Ons multidisciplinair exploitatieteam stelde een onderhoudsschema op en koppelde dat aan de beheerplannen. Een nieuwe start. Want door bronnen vanaf het begin goed te behandelen, voorkomt u te snelle uitputting en kunt u langer profiteren van uw systeem. Onze ‘bronnendokter’ houdt de vinger aan de pols. Hij combineert zijn jarenlange ervaring met bodemenergiesystemen en bijbehorende problemen met de technische, juridische en organisatorische kennis van IF-collega’s. Als team hebben wij overzicht en kunnen we problemen snel tackelen. Ongeacht of deze na jaren van gebruik optreden of zich kort na de oplevering voordoen. 

Symptoombestrijding is niet genoeg. IF wil de oorzaak van bronfalen achterhalen en oplossen.

Ook bij bronproblemen werkt IF altijd vanuit een objectief kader, met transparante communicatie richting opdrachtgever en betrokkenen. We kijken daarbij voorbij de techniek. We beseffen dat er ook mensen bij betrokken zijn. Ons uitgangspunt: conflicten dragen niet bij aan een constructieve oplossing, samenwerken wel. Dat is de oplossing waar IF zich sterk voor maakt. Alle ervaringen worden teruggekoppeld aan onze engineers en ontwerpers, zodat dit bijdraagt aan nog betere bronnen. De bron is altijd het hart van uw installatie. Nu en in de toekomst.

Veelvoorkomende bronproblemen waar onze bronnendokter een remedie voor heeft:

  • Vervuilde filters: aantrekken van bijvoorbeeld zuurstof leidt tot ijzerneerslag.
  • Verstopping door gasbellen: een te lage druk leidt tot ontgassing van het grondwater en tot verstopping van de bronnen.
  • Vervuiling van de boorgatwand: filters ter hoogte van mindere grondlagen, onvoldoende schoongepompt tijdens realisatiefase, onbalans in waterverplaatsing of weinig aandacht voor preventief onderhoud van de bronnen; dit alles leidt op termijn tot bronverstopping.
  • Schade aan bronnen en leidingwerk: tijdens het heien van palen en stalen damwanden komen trillingen vrij, die een bron kunnen beschadigen.