nieuws

Start van uniek Hoge Temperatuuropslag project Agriport in Middenmeer

27 maart 2019

Hoge temperatuuropslag (HTO) in de bodem kan een sleutelrol gaan spelen in de energietransitie. In de zomer wordt er vaak een overschot aan warmte geproduceerd (bijvoorbeeld door geothermie of restwarmte), welke in de winter juist goed gebruikt kan worden.

Hoge temperatuuropslag in de bodem kan voor restwarmte of geothermische projecten een business case haalbaar maken, omdat het overschot aan warmte in de zomer tijdelijk kan worden opgeslagen in de bodem om dit in de winter te kunnen leveren.

ECW in Middenmeer, de grootste geothermie operator van Nederland, heeft drie geothermische doubletten op Agriport. Hiermee wordt één van de grootste en innovatieve kassencomplexen van Nederland voorzien van duurzame warmte. In de zomer wordt echter niet alle warmte gebruikt door de kassen. De stilstand van geothermiebronnen, is zowel technisch als financieel onwenselijk.

Om deze reden wordt door ECW in samenwerking met IF Technology, TNO, KWR en NIOO een demonstratieproject met HTO gerealiseerd van circa 10-15 GWh. Hierbij wordt de warmte van zo’n 85 graden uit de geothermiebron overgebracht naar een separate HTO in de bodem. Dit demonstratieproject is onderdeel van het project Heatstore uit het EU programma Geothermica (www.heatstore.eu). De subsidie wordt verstrekt door RVO (www.rvo.nl).

Belangrijke elementen die met dit demonstratieproject worden onderzocht zijn:

  • optimaliseren van het rendement
  • materiaal selectie bij hoge temperaturen
  • ervaring opdoen met waterbehandeling met CO2
  • juridische kader verduidelijken

Op 18 maart 2019 startte boorbedrijf Haitjema met de proefboring voor dit unieke project. Tijdens de proefboring wordt tot een diepte van circa 450 meter geboord. Het doel van de proefboring is om te onderzoeken hoe de bodem er exact uitziet op deze grote diepte. Met deze informatie wordt een gedetailleerd ontwerp gemaakt van de werkelijke grondwaterbronnen en bovengrondse installatie voor HTO. Daarnaast zal deze proefboring tijdens de bedrijfsfase van het HTO systeem worden ingezet als monitoringsput.

Op het European Geothemal Congress (http://europeangeothermalcongress.eu) wordt de opzet van het Heatstore onderzoeksproject gepresenteerd door TNO. IF zal een presentatie geven over de geschiedenis van HTO in Nederland en welke lessen we hier al uit geleerd hebben. 

Benieuwd naar de ontwikkelingen rondom hoge temperatuuropslag in Nederland? En of dit iets voor uw project kan betekenen? Neem dan contact op met Hetty Mathijssen of Bas Pittens.

Heatstore ECW

V.l.n.r.: Robert Kielstra (ECW), Bas Pronk (ECW), Bas Pittens (IF technology), foto door: Pieternel van Velden