Aquathermie en consultancy

Afscheid nemen van fossiele energiebronnen en overstappen op duurzame energie is haalbaarder dan ooit. Dat laat IF je graag zien met aquathermie: de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte uit oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater.

Aquathermie haalt energie uit water voor een gebouw of gebied. Dat kan oppervlaktewater zijn, maar ook afvalwater en drinkwater. Bodemenergiesystemen zoals WKO (warmte- en koudeopslag) en HTO (hoge temperatuur opslag) spelen vaak een sleutelrol. Zij verhogen het rendement en maken de warmteonttrekking seizoensonafhankelijk. Duurzame energie komt hierdoor het hele jaar door beschikbaar. 

Project in de spotlight

Een mooie samenwerking levert energie uit de stadsgracht

Door samenwerking van de Woningstichting Wageningen, Waterschap Vallei & Veluwe en de gemeente Wageningen is er Aquathermie gecreëerd waarin energieopwekking direct een positief effect heeft op de leefomgeving.

Animaties in het kort

Wat is Aquathermie?

Nederland is een waterland. Dit water kan goed gebruikt worden bij de levering van warmte en koude aan huizen en gebouwen.

Aquathermie als antwoord op het klimaatakkoord

Aquathermie haalt energie uit water en is daarmee één van de alternatieven voor aardgas die goed past bij een energieneutrale woning. Zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw. Het is een duurzame energiebron die ook betaalbaar is. Deze vorm van omgevingsenergie is op veel plaatsen in Nederland toepasbaar voor de warmtetransitie of energietransitie. Wil je weten of jouw projectlocatie geschikt is voor het duurzaam en rendabel benutten van aquathermie? IF laat je graag zien of jouw locatie kansrijk is voor het toepassen van thermische energie uit oppervlaktewater. 

Natuurlijk kent deze vorm van duurzame energie uitdagingen. Onze engineers vinden het leuk om een systeem optimaal te ontwerpen, toegespitst op het specifieke oppervlaktewater dat wordt gebruikt. Er zijn tal van slimme oplossingen te verzinnen om een systeem nog beter en duurzamer te laten functioneren.

Filter

Loading…