Bodemenergie en consultancy

Bodemenergie draagt serieus bij aan energiebesparing en vermindering van CO2-uitstoot. De bodem en grondwater benutten als duurzame warmte- en koudebron is een bewezen effectieve en duurzame technologie die al decennialang mooie oplossingen biedt voor energiebesparing.

Door het opslaan en gebruiken van warmte en koude in de ondergrond met een geavanceerd bodemenergiesysteem besparen gemeenten, bedrijven en corporaties het hele jaar door op energie. IF is daarbij jouw ideale partner. Met ons advies en onze engineering haal je het maximale uit de realisatie en exploitatie van jouw bodemenergiesysteem. Bovendien verminderen onze slimme tools jouw administratieve werklast. IF is de partner in het inventariseren, vergelijken, realiseren en exploiteren van duurzame energiebronnen.

Project in de spotlight

Ringleiding zorgt voor flexibele warmte- en koudelevering

De ringleiding zorgt voor een flexibel systeem. In de toekomst kunnen we redelijk eenvoudig nieuwe afnemers aankoppelen. Elk gebouw krijgt een eigen afleverset met pompen en een TSA op maat.

Animaties in het kort

Wat is Bodemenergie?

Bodemenergie maakt gebruik van de temperatuurverschillen van de seizoenen en is een manier om warmte en koude op te slaan in de bodem.

Dit moet je weten over bodemenergie

Bodemenergie wint snel aan populariteit en in het licht van klimaatdoelstellingen en de ambities op het gebied van CO2-emissies en energiebesparing is dat ook logisch. Deze techniek is bewezen effectief en duurzaam toepasbaar. Ben je verantwoordelijk voor of betrokken bij gebiedsontwikkeling of energiebesparing door bedrijven? Dan moet je zeker deze vijf basisprincipes kennen:

  1. Nederland telt al meer dan 2.500 open (WKO) en duizenden gesloten bodemenergiesystemen.
  2. Als het aan de rijksoverheid ligt, hebben we in ons land binnenkort ruim 20.000 bodemenergiesystemen.
  3. Koelen met koude uit de bodem is veel energiezuiniger dan koelen met een koelmachine. Het kost slechts 10 % van de energie. Natuurlijk wordt elektriciteit gebruikt bij het laden en onttrekken van koude, maar dan nog is een besparing van het elektriciteitsverbruik mogelijk van 40 tot 80 %.
  4. Warmte leveren in combinatie met een warmtepomp kost maar 50% van de energie als je het vergelijkt met een gasgestookte ketel.
  5. De levensduur van bodemenergiesystemen is erg lang. De grondwaterbronnen en de bodemwisselaars gaan meer dan 30 jaar mee.

Filter

Loading…