Groot, groter, grootst

Een ontwikkeling staat nooit alleen, zeker niet als het om stedelijke inbreiding gaat. In de directe omgeving gebeurt van alles. Wist je dat je met schaalvergroting kosten kan besparen? Wij wel! Daarom kijken wij altijd verder dan de grenzen van het project! We brengen verschillende ontwikkelaars en gemeentes samen in gesprek over energie en nemen hierin de regie!  De energievoorziening van de nieuwbouw als aanjager voor de bestaande bouw is hierin ons ultieme doel!

En gelukkig is dit technisch heel goed mogelijk. Door gebruik te maken van verschillende soorten warmtepompen kunnen we het water precies de temperatuur geven die een woning nodig heeft. Zo kunnen we water van 70 °C maken voor slechter geïsoleerde woningen en water van 50 °C maken voor woningen waar al het nodige aan geïsoleerd is. En zo’n net is gewoon verder uit te breiden. En dat allemaal gevoed met warmte uit het oppervlaktewater.

Project in de spotlight

Haalbaarheidsstudie Aquathermie in Kaag en Braassem

In Rijnsaterwoude loopt een initiatief van de bewonersgroep “Ons Warm Onthaal” (OWO) met als doel samen met bewoners mogelijkheden in de energietransitie te inventariseren en deze zo mogelijk te realiseren.

Animaties in het kort

Wat is Aquathermie?

Nederland is een waterland. Dit water kan goed gebruikt worden bij de levering van warmte en koude aan huizen en gebouwen.

Aquathermie is hét Nederlandse antwoord op klimaatvraagstukken.

Door op een slimme manier de prognoses voor het waterbeheer te koppelen aan de prognoses voor het energieverbruik kunnen we zelfs een bijdrage leveren aan het balanceren van het piekverbruik in ons elektriciteitsnet. Zo creëren wij samen een waterbeheerder die energie opwekt én energie bespaart. De mogelijkheden om met de Aquathermie het duurzaam waterbeheer naar een hoger plan te brengen, zijn legio. Het is een ultieme Deltatechnologie waarmee we diverse maatschappelijke vraagstukken kunnen oplossen. Aquathermie maakt gebruik van het temperatuurverschil in het oppervlaktewater in de verschillende seizoenen om gebouwen te verwarmen of te koelen.

De warmtewinning heeft daarbij een positief effect op het verbeteren van de waterkwaliteit; het bestrijdt blauwalgen, botulisme en drijflagen. Daarnaast zorgt koeler oppervlaktewater voor minder hittestress in stedelijke gebieden. Deze combinatie van duurzame voordelen maakt van Aquathermie hét model voor modern waterbeheer. Deze vijf dingen moet je weten over aquathermie:

  • Met oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) kun je verwarmen en koelen. Deze bronnen van laagwaardige warmte koppel je dan aan warmtepompen om hoogwaardige warmte te leveren aan gebouwen.
  • WKO (warmte- en koudeopslag) en HTO (hoge temperatuur opslag) verhogen niet alleen het rendement van water energie. Ze maken deze energiebron ook seizoensonafhankelijk en het hele jaar door inzetbaar.
  • De warmte die je met aquathermie oogst , past prima bij all-electric en bestaat voor 60 tot 80 % uit omgevingswarmte uit het water. Dat maakt deze warmte zeer duurzaam.
  • Aquathermie is toepasbaar met lage temperatuur afgiftesystemen in nieuwbouw. Het is ook rendabel in warmtenetten tot 70 graden voor bestaande woningbouw.
  • Meer informatie over aquathermie kun je vinden in onze kennisbank en op de website van Netwerk Aquathermie.

Filter

Loading…