We zoeken een win-win situatie

De kracht van bodemenergie is dat we de winterkoude in de zomer gebruiken en de zomer warmte in de winter. Maar wat nou als er in de zomer meer koude vraag is of in de winter meer warmte nodig is? Dit kan je natuurlijk oplossen door het plaatsen van dry coolers op het dak of door extra warmte in te vangen met panelen.

Maar heb je er wel eens aan gedacht om energie uit te gaan wisselen met je buren? De koude die je over hebt als woningcoöperatie weg te geven aan het kantoorpand in de straat en in ruil daarvoor warmte terug te krijgen die je in de winter weer kan gebruiken. Dit bespaart de dure en lelijke regeneratievoorzieningen. En ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is het eigenlijk niet meer dan logisch dat je energie die je toch al hebt gaat hergebruiken zelfs (of juist) als dat bij de buren is. En daar komt dan ook nog bij dat de ondergrond op deze manier veel efficiënter gebruikt kan worden. Een win-win situatie voor iedereen.

Project in de spotlight

Samen het beste uit een gebied halen

Binckhorst in Den Haag schudt de komende jaren letterlijk op zijn grondvesten. Wat eruitziet als een indrukwekkende facelift is feitelijk een gigantische inbreidingsoperatie. Niet alleen komen er 5.000 tot 10.000 nieuwe woningen en werkplekken.

Animaties in het kort

Wat is Bodemenergie?

Bodemenergie maakt gebruik van de temperatuurverschillen van de seizoenen en is een manier om warmte en koude op te slaan in de bodem.

Een flexibele werkvorm

Het voordeel van een collectief warmtenet is dat het elke soort bron en elke type afnemer aan elkaar kan verbinden. Door het gebruik van de juiste warmtepompen die de temperatuur kan opwaarderen naar de temperatuur die in het pand nodig is, wordt op maat warmte geleverd. Dus geen hoge temperatuurwarmte aan nieuwbouw maar juist lage temperatuur waardoor we de hoge temperatuur kunnen gebruiken voor bijvoorbeeld monumentale panden. Wanneer een bron met een hoge temperatuur (bijvoorbeeld de restwarmte van industrie of een geothermiebron) in het gebied aanwezig is kan deze zijn warmte afgeven aan de woningen die deze hoge temperatuur nodig hebben.

De warmte die uit het gebouw terug komt (we noemen dit de retourwarmte), is dan de voeding van het lagere temperatuur net. We noemen dit het cascaderen van warmte wat in feite niks anders is dan op een verstandige en efficiënte manier om te gaan met beschikbare warmte.

In het huidige energielandschap zien we projecten van steeds grotere schaal en hogere complexiteit. Op tal van plekken in Nederland worden deze projecten voorbereid en uitgevoerd. Wij hebben inmiddels een flexibele werkvorm ontwikkeld die goed toepasbaar is voor dit soort projecten. Wij zien vanuit onze ervaring dan ook dat vergunningen, het optimaal benutten van de bodemcapaciteit en de uiteindelijke ruimtelijke inpassing van cruciaal belang zijn.

Filter

Loading…