Koppelingen van jouw informatiesystemen

Pas wanneer je in staat bent om op een slimme manier data van bodemenergiecentrales te bundelen en te interpreteren, ontstaat de mogelijkheid daadwerkelijk waarde te creëren voor je klanten. Waarde die vervolgens de basis gaat legt voor goed beheer, onderhoud en borgen dat jouw klanten zich houden aan de vergunningsplicht en daarmee voldoen aan wet- en regelgeving.

Makkelijk en veilig jouw klanten met bodemenergiecentrales beheren. IF Online is een integraal ecosysteem om jou als Dienstverlener te ondersteunen met hoogwaardige online tools. Nieuwe inzichten en rapportages geven jou de kans om je eigen duurzame dienstverlening naar een nog hoger plan te tillen.

Kennisbank

In zeven stappen naar?

Steeds meer organisaties nemen het initiatief om hun energieverbruik te gaan monitoren. In veel gevallen vertaalt dit zich in een succes en worden hier zelfs besparingen van meer de 10% gerealiseerd.

Kennisbank

Best practices energiemonitoring

IF Online verzorgt de energiemonitoring van de grootste gebouwen van Nederland. Wij weten dus wat nodig is om van hier een succes van te maken. 

Een duurzame energiecentrale daadwerkelijk duurzaam gebruiken

Er komt heel wat bij kijken om met een duurzame energiecentrale invulling te geven aan veranderende energiebehoeftes, optimaal presteren en duurzaamheid. Gestuurd vanuit organisatorische ambities, financiële overwegingen of operationele thema’s. Daar is IF Online voor. 

De kracht van het IF Online team zit in onze kennis van duurzame energie- en opwekcentrales, onze bereikbaarheid en flexibiliteit. Wij helpen je graag met vragen over het gebruik en de inrichting van IF Online. Altijd met het doel in het achterhoofd om het gebruik zo efficiënt mogelijk te laten zijn. Hiermee zorgen we er samen voor zorgen dat jouw systeem zo optimaal mogelijk blijft functioneren..

Filter

Loading…