Stageplaats: Verminderen Emissie Bodemenergie

In de ambitie naar gasloos in de gebouwde omgeving in 2050 is er een sterke toegenomen interesse in het gebruik van bodemenergiesystemen in Nederland.

Wie zijn wij?

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie. Wij dragen daarmee bij aan oplossingen die écht werken. Duurzaam en rendabel. Zo maken wij de energie van vandaag beschikbaar voor de wereld van morgen.

De opdracht

In de ambitie naar gasloos in de gebouwde omgeving in 2050 is er een sterke toegenomen interesse in het gebruik van bodemenergiesystemen in Nederland. De verwachting is dat bodemenergiesystemen in 2050 circa 25% van de gebouwen van duurzame verwarming en koeling voorzien.

Bij de aanleg van bodemenergiesystemen komen emissies vrij door bijvoorbeeld het materiaalgebruik en het bouwproces. Ook blijven er na het beëindigen van het gebruik van bodemenergiesystemen materialen achter in de bodem. Hier is tot op heden weinig aandacht voor geweest. Wij willen kijken naar de mogelijke optimalisaties om de uitstoot te verminderen. De uitgangspunten voor de opdracht:

 • Levenscyclusanalyse (LCA) uitvoeren voor een open bodemenergiesysteem (van bron boren tot de kabels & leidingen en de warmtewisselaar);
 • Op basis van de uitgevoerde LCA een inschatting maken welke onderdelen de meeste emissies veroorzaken en waar er kansen zijn ter verbetering;
 • Een verbetervoorstel opstellen voor één of meer onderdelen van een bodemenergiesysteem ter vermindering van de emissie;
 • Bij het tot stand komen van het verbetervoorstel ook marktpartijen zoals fabrikanten, leveranciers en aannemers betrekken.
 • De exacte invulling van de opdracht zal tussen student en IF nader worden afgestemd.

De student

Voor deze opdracht zijn we opzoek naar een bij voorkeur een student bouwkunde of civiele techniek die circa 6 maanden fulltime beschikbaar is. En daarnaast:

 • Ben je nieuwsgierig en kijk je verder dan alleen je eigen taak;
 • Ben je communicatief vaardig en zit samenwerken in je genen;
 • Streef je een hoge kwaliteit na;
 • Een hoge mate van zelfstandigheid, maar tevens kritisch en iemand die vragen durft te stellen;
 • Heb je voldoende kennis en ervaring om zelfstandig een Levenscyclusanalyse (LCA) te kunnen bepalen;
 • Ben je bekend met de beginselen van bodemenergiesystemen;
 • En bovenal heb je de ambitie om mee te werken aan een duurzame toekomst.

Contactgegevens

Bram Calle
T: 06 21 17 70 74
E: b.calle@iftechnology.nl

Senior Specialist brontechnologie

In de jaren sinds 2009 dat ik voor IF werkzaam ben, heb ik in de breedte ervaring opgedaan. In mijn huidige functie als specialist ligt de focus op toezicht bij de realisatie van bronnen. Daarnaast ben ik druk met ontwerp en vergunningen.