Samen bedenken

De energietransitie van fossiele naar duurzame energie brengt grote uitdagingen met zich mee. Hoe gaan we Nederland de komende jaren van het aardgas af helpen? We zijn met elkaar de verplichting aangegaan en hebben onze ambities vastgelegd. Nu is het tijd om deze uit te voeren. Burgers, toezichthouders en bedrijven zijn samenwerkingsverbanden aangegaan die de duurzame energievoorziening in Nederland gaan versnellen.

Bodemenergie, Aquathermie en Geothermie zijn geweldige oplossingen die door het gebruik van omgevingsenergie zorgen voor duurzame warmte en koudelevering. Maar er komt heel wat kijken bij de transitie naar deze duurzame warmte en koude-oplossingen.

Wat betekent de introductie van omgevingsenergie voor nieuwbouwprojecten en wat zijn de mogelijkheden voor de bestaande bouw? Wat gaat het kosten en wat levert het op? En hoe organiseer je dit? Deze vragen, en vele andere, kunnen wij beantwoorden in de voorfase van een energieproject omdat we al jaren ervaring hebben met het tot stand brengen van deze technieken.

Daarom weten we dat het belangrijk is om in de voorfase het initiatief en de strategie goed vast te leggen. We denken samen na hoe je het project het beste organiseert. Het energielandschap verandert en jouw project verandert mee. Door hier aan de voorkant goed over na te denken voorkom je valkuilen en teleurstellingen aan de achterkant. Als de strategie is bepaald toetsen we deze op beleid en haalbaarheid. Zo maken we een goede start.

Stap 1

Initiatief & Strategie

De ontwikkeling van duurzame warmte- en koudeprojecten begint met ambities. We weten wat we willen en we stellen duidelijke doelen. Een mooi vertrekpunt en een stip op de horizon, maar hoe verder?

Stap 2

Beleid & Haalbaarheid

Een goed doordacht beleid staat aan de wieg van succesvolle, toekomstige bodemenergiesystemen.

Wat doen we in de voorfase nog meer?

Het bedenken van slimme energieconcepten vereist een brede kijk naar de opgave. Naast de technische en financiële haalbaarheid is ook het proces van belang. Gezamenlijk richting bepalen, draagvlak creëren en vervolgens stappen zetten. Of je nu een projectontwikkelaar bent, een bouwmanager of werkzaam bent bij een gemeente, wij denken graag met je mee.

Bij ons kun je terecht voor onder andere:  

  • Beleidsvorming en advies 
  • Advies over strategie en organisatie 
  • Opstellen businesscases 
  • Stakeholder management
  • Energie- en haalbaarheidsstudies 
  • Begeleiden van proefboringen 
  • Geologisch onderzoek voor geothermie

Filter

Loading…