Beleid & Haalbaarheid

Regeren is vooruitzien. Zeker als het om een duurzame energievoorziening gaat. Een goed doordacht beleid staat aan de wieg van succesvolle, toekomstige bodemenergiesystemen.

Beleid (overheid)

Soms volgt op de fase van initiatief en strategie dat er nog beleid moet worden gevormd. Lokale overheden staan bijvoorbeeld voor grote opgaves om richting te geven in een duurzame bebouwde omgeving. Maar hoe pak je dit aan? Waar te beginnen? Welke technieken spelen een rol? En wil je een sturende of meer richtinggevende rol pakken. Een gezamenlijke zoektocht die bij ons nooit vaag blijft, maar altijd uitmondt in een concreet beleid waarmee je direct aan de slag kunt. IF geeft dus praktische handvatten aan het beleid dat gemeentes nodig hebben.

De belangrijkste elementen uit onze dienstverlening zijn:

 • Kans- en potentieel kaarten voor bodemenergie, aquathermie en geothermie
 • Haalbaarheidsstudies op gebiedsniveau met integrale business case
 • Uitwerken van Regionale energiestrategieën naar Wijkuitvoeringsplannen
 • Aanwijzen interferentiegebieden
 • Bodemenergieplannen voor open en/of gesloten systemen
 • Bronnenplan geothermie
 • Implementatie van de Warmtewet

 

Haalbaarheid (projectontwikkelaar)

Het initiatief is genomen en de strategie is bepaald. Nu is het tijd om de haalbaarheid grondig te toetsen. Wij bieden meer dan 30 jaar kennis en ervaring om het plan te toetsen op haalbaarheid. Dit doen wij met een compleet team van technische, financiële en juridische specialisten. Alle relevante factoren worden meegenomen in deze haalbaarheidsfase. En biedt de desktopstudie nog onvoldoende zekerheid dan kan er aanvullend gekozen worden voor het doen van een proefboring.

 • Haalbaarheidsstudie (zowel voor geothermie, bodemenergie, aquathermie, HTO)
 • Integrale business case
 • Groot geologisch onderzoek geothermie
 • Aanbestedingsbegeleiding proefboring
 • Uitvoeringsbegeleiding proefboring

Lees ook eens over Ontwerp & Vergunningen