Initiatief & Strategie

De ontwikkeling van duurzame warmte begint met ambities. Een mooi vertrekpunt en een stip op de horizon, maar hoe verder? In deze fase concretiseren wij het initiatief en bepalen we de gewenste strategie. We stellen vast wat we willen en stellen duidelijke doelen. Dit is belangrijk om te komen tot een optimaal werkend duurzaam energiesysteem dat aansluit bij ieders behoefte.

Initiatief

Elk traject naar een duurzame energievoorziening begint met ambitie. In deze fase helpen we (lokale) overheden en/of (project)ontwikkelaars om hun duurzame ambitie vorm te geven in een concrete aanpak. Of het nu gaat om een enkel gebouw, een heel gebied, nieuwbouw of bestaande bouw, met onze jarenlange expertise op het gebied van bodemenergie, aquathermie en geothermie helpen wij om te komen tot het gewenste resultaat. Bij IF treden we op als adviseur, specialist en verbinder. We stappen graag tijdig aan boord. Wij zoeken actief de samenwerking met partijen op. Met projectontwikkelaars, (lokale) overheden, maar ook met onderzoeksinstituten, leveranciers en andere stakeholders. Want alleen constructieve samenwerking leidt tot de beoogde kwaliteit.

De belangrijkste elementen in onze dienstverlening zijn:

  • Quickscan bodemenergie, geothermie of aquathermie
  • Variantenstudie duurzame warmte (en koude) bronnen
  • Bepalen (varianten) systeem-/ energieconcept
  • Geologisch onderzoek geothermie
  • Geohydrologisch onderzoek bodemenergie

 

Strategie

Als de uitgangspunten zijn bepaald is het belangrijk om dit te vertalen naar strategie. Want hoe gaan we dit bereiken? Als partij met aanwijsbare ervaring met het ontzorgen van partijen op weg naar een duurzame energievoorziening bepalen wij gezamenlijk de te volgen strategie en geven wij advies over hoe dit te organiseren. Mogelijke risico’s worden tijdig benoemd en in kaart gebracht. Belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld het exploiteren van het energiesysteem worden besproken en waar nodig in gang gezet.  Samen brengen we de vastgestelde strategie in de praktijk. Efficiënt en zonder teleurstellingen achteraf.

Wij bieden de volgende diensten aan:

  • Risicomanagement
  • Organisatieadvies – beheer-/ exploitatievorm
  • Procesbegeleiding en stakeholder management

Lees ook eens over Beleid & Haalbaarheid