Samen bouwen

Je weet inmiddels dat jouw locatie geschikt is voor bodemenergie, maar hoe nu verder? Wie maakt het ontwerp? Vanaf het moment dat je hebt besloten dat je gebouw duurzaam moet worden verwarmd en gekoeld, kunnen wij helpen het realiseren van die duurzame ambitie.

Voor het ontwerp, de uitvraag en de uiteindelijke keuze van een aannemer hebben wij ervaren mensen in dienst. Maar daar laten we het niet bij. We helpen ook met het organiseren van het project en we regelen alle benodigde vergunningen.

Stap 3

Ontwerp & Vergunningen

Hoe ziet de duurzame energievoorziening en dan precies uit en welke vergunningen zijn er allemaal nodig?

Stap 4

Engineering & Contracteren

Tegenwoordig heeft bijna elk gebouw wel een energiecentrale. Er zijn veel richtlijnen beschikbaar waaraan deze moet voldoen. Toch is vrijwel elke energiecentrale anders.

Wat doen we in deze fase nog meer?

Ontwerp en vergunningen

Het juridische kader rondom duurzame warmte en koude is niet eenvoudig. Er zijn tal van vergunningen nodig bij de aanleg van een systeem. Daarnaast hebben we ook nog te maken met de Warmtewet en Beoordelingsrichtlijnen. Zie je door door de bomen het bos niet meer? IF heeft dagelijks te maken met alle regels rondom warmte en koudelevering. We hebben zelfs een speciaal kennisteam dat de laatste stand van zaken rondom wet- en regelgeving bijhoudt.

Engineering en contractvorming

Het ontwikkelen van een bodemenergiesysteem kan een complexe opgave zijn. Je komt voor heel veel keuzes te staan. Met een onafhankelijk ontwerp van IF weet je zeker dat de juiste keuzes worden gemaakt in het belang van jouw project.

Filter

Loading…