Engineering & Contracteren

Als het ontwerp is gemaakt en de vergunning is verleend, breekt een nieuwe fase aan. Afhankelijk van de gekozen exploitatievorm volgt nu een verdere detailengineering en contractvormingsfase. Wij ondersteunen je in beide. Uiteraard onafhankelijk en dankzij veel ervaring met soortgelijke projecten altijd deskundig.

Engineering

Wanneer er nog geen exploitant is aangehaakt in een eerdere fase, is dit het moment om het duurzame energiesysteem verder uit te detailleren alvorens het in de markt te zetten. Hiervoor leveren we een degelijk onderbouwd basisdocument waarmee je kunt aanbesteden en waarop uitvoerende partijen kunnen aanbieden.

 • Detailengineering grondwatersysteem (conform BRL 11000)
 • Detailengineering energiecentrale (conform BRL 6000-21 )
 • Bestek
 • Programma van eisen
 • Aanbesteding voor de realisatie van een open bodemenergiesysteem
 • Aanbesteding voor het onderhoud en beheer van het grondwatersysteem en/of de energiecentrale

 

Contracteren

Na de planvorming, ontwerp en vergunningsfase is nu het moment gekomen om contracten te sluiten voor de exploitatie van het duurzame energiesysteem. Maar misschien houd je het wel in eigen beheer? In dat geval breekt de fase aan waarbij je als leverancier actief wordt. Is jouw organisatie daar klaar voor? En belangrijker nog, bezitten jullie de nodige kennis voor de beheerfase? Wij zijn bekend met dergelijke vraagstukken en kunnen u vanzelfsprekend van advies voorzien.

 • Advies over tariefvorming
 • Inrichten beheerorganisatie
 • Waardebepaling en business cases
 • Contractvorming en beoordeling
 • Verkoop en outsourcing warmtelevering/ Esco matchmaking

Lees ook eens over Realisatie & Inbedrijfstelling