Ontwerp & Vergunningen

Juist in de ontwerpfase is kennis van alle betrokken disciplines een voorwaarde voor succes. Bodemenergie, aquathermie en geothermie spelen zich dan wel af onder het maaiveld, maar zonder afstemming met de bovengrondse opgave verliest elk systeem zijn samenhang. Bij IF stellen wij teams samen waarmee we in staat zijn een discipline overschrijdend overzicht neer te leggen. Parallel aan de ontwerpfase wordt er intensief overleg gevoerd met overheden om de benodigde vergunningen zacht te laten landen. Kortom samenwerking is het sleutelwoord in deze fase.

Ontwerp

Een integraal ontwerp is cruciaal voor een optimaal werkende en duurzaam energiesysteem. IF gaat daarom met alle partijen in gesprek en verzamelt de benodigde informatie. Onze specialisten bundelen dit tot één ontwerp. In de ontwerpfase worden de kaders voor realisatie vastgelegd. Het is daarom van belang om goed over ontwerpkeuzes na te denken. Wij bespreken alle aandachtspunten met betrokken partijen en zorgen dat iedereen in het verdere traject daar kennis van neemt. Hiermee bespaart je een hoop financiële en tijdrovende verrassingen tijdens de uitvoering.

Bij IF kun je terecht voor:

 • Ontwerp & optimalisatie van bodemenergiesysteem (conform BRL 11000)
 • Ontwerp & optimalisatie van de energiecentrale (conform BRL 6000-21)
 • Ontwerp & optimalisatie putconfiguratie geothermie
 • Ontwerp van een aquathermiesysteem
 • Ontwerp van een lage temperatuur ringnet of warmtenet

 

Vergunningen

Duurzame energievoorzieningen zoals bodemenergie, aquathermie en geothermie komen vaak in de openbare ruimte. Dit betekent dat (anders dan bij een gasaansluiting) je binnen je project ook alle vergunningen moet regelen die komen kijken bij het maken van je eigen energievoorziening. Wij zorgen voor een overzicht van de benodigde vergunningen en we hebben de kennis en expertise om deze vergunningen te regelen. En dit is belangrijk. Een verleende vergunning is je garantie om te kunnen starten met realisatie.

De volgende vergunningen zijn onze expertise:

 • vergunning Waterwet en effectenstudie voor een bodemenergiesysteem
 • vergunning Mijnbouwwet voor geothermie
 • toestemming voor bronnen op gemeentegrond
 • registreren van kabels en leidingen (Wibon)
 • toestemming voor lozingen bij realisatie (en indien toegestaan exploitatie)
 • Keurvergunning & vergunning voor thermische lozing aquathermie

Lees ook eens over Engineering & Contracteren