Samen gebruiken

Een bodemenergiesysteem vergt goed beheer. Koude moet geleverd worden om warmte op te slaan en vise versa. Bij ons kun je terecht voor een pallet van diensten die tijdens realisatie en exploitatie helpen om de kwaliteit en performance te bewaken.

Onze specialisten kennen alle ins en outs van bodemenergiesystemen, aquathermiesystemen en geothermie en zijn beschikbaar voor alle vragen over het beheer en performance. We bewaken alle verplichtingen vanuit de verschillende vergunningen.  

Stap 5

Realisatie & Inbedrijfstelling

De levensduur en het rendement van een bodemenergiesysteem hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van de uitvoering.

Stap 6

Beheren & Optimaliseren

Met het beheren en optimaliseren zijn we aangekomen bij de laatste stap van de klantreis en het begin van de CO2-reductie en energiebesparing. 

Wat doen we in deze fase?

Kwaliteitsbewaking in de uitvoering

Goed ontwikkelde bronnen gaan tientallen jaren mee, goed geteste en ingeregelde installaties draaien vanaf het begin met een hoog rendement. De aandacht die hierna nog noodzakelijk is betreft het normale onderhoud en het afstemmen van de installatie op het daadwerkelijke gebruik. Daar waar de opleverdatum vaak een race tegen de klok blijkt te zijn, staat kwaliteit onder druk. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, te blijven toetsen en controleren, zal het resultaat zichtbaar verbeteren.

Monitoren

Bij ons kun je een pallet van diensten afnemen die helpen bij de bedrijfsvoering en bij het nakomen van Waterwet verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de jaarlijkse monitoring. Voor monitoring en beheer op een hoog niveau hebben wij de software Lift monitoring ontwikkeld. Hiermee kun je monitoring- en beheerrapporten met één klik van de muis genereren.

Daarnaast kun je aan de hand van key performance indicatoren in één oogopslag zien hoe het bodemenergiesysteem of aquathermiesysteem functioneert. Het is zelfs mogelijk om energiestromen van bijvoorbeeld zonnepanelen op te nemen in de software. 

Beheren en optimaliseren

Door mee te kijken naar zowel de energetische werking van de installatie als de verplichtingen die worden gesteld vanuit de vergunning Waterwet bieden wij advies die je ontzorgt bij het in gebruik hebben van een bodemenergie- of aquathermiesysteem.  

Wanneer het energiesysteem niet werkt zoals gewenst kunnen wij hier heel goed in ondersteunen. Met specifieke kennis op het gebied van zowel het ondergrondse als het bovengrondse deel van de installatie geven wij advies op maat om er samen voor te zorgen dat het systeem op zowel energetisch als juridisch vlak werkt zoals in het ontwerp is beschreven. Samen zorgen wij voor een duurzame en energiebesparende installatie. Een greep uit de mogelijkheden:

  • Referentiemetingen en jaarlijkse analyses
  • Monitoring
  • Evaluatie
  • Beheer
  • Bronnendokter
  • Energiemonitoring (met Lift)
  • Optimalisatie

Filter

Loading…