Beheren & Optimaliseren

Je verwacht een optimaal resultaat van een duurzaam energiesysteem. De energiecentrale functioneert zoals verwacht en de streefcijfers worden netjes gehaald. Helaas, zo leert de praktijk, zijn dit geen vanzelfsprekendheden. De installaties zijn immers complex en vragen regelmatig om bijsturing. IF analyseert jouw situatie en adviseert en ondersteunt bij de beste exploitatie voor jouw systeem. Wij voeren regulier beheer uit, maar denken ook mee bij mogelijke optimalisaties voor een nog hoger rendement. Dat gebeurt altijd volgens de nieuwste beoordelingsrichtlijnen. Dankzij onze BRL 11000 en 6000-21 certificaten ben je verzekerd van kwaliteit en kunt je vertrouwen op een juiste inschatting van kosten en werkzaamheden.

Beheren

Elk systeem moet werken zoals het ontworpen is en moet betrouwbaar zijn. Het moet daarnaast voldoen aan de wet- en regelgeving zoals opgenomen in de vergunningen. Wij bieden de ervaring en expertise om het functioneren van elke energiecentrale inzichtelijk te maken. Wat is goed en wat kan beter? Daarbij fungeren wij vaak als spil tussen eindgebruiker en installateur. Onze deskundige medewerkers vertalen het functioneren van het systeem naar de naar concrete technische acties en begeleiden externe installateurs of de eigen beheerafdeling bij de uitwerking daarvan. Heldere communicatie is onze meerwaarde. IF is de aangewezen partij om jouw zorgen weg te nemen.

  • Referentiemetingen en jaarlijkse analyses
  • Beheer
  • Energiemonitoring (met Lift)

 

Optimaliseren

Wanneer het duurzaam energiesysteem niet werkt zoals gewenst, kunnen wij hier tevens in ondersteunen. Met specifieke kennis op het gebied van zowel het ondergrondse als het bovengrondse deel van de installatie geven wij advies op maat om er samen voor te zorgen dat het systeem op zowel energetisch als juridisch vlak werkt zoals in het ontwerp is beschreven. Samen zorgen wij voor een duurzame en energiebesparende installatie.

Een bodemenergie- of aquathermiesysteem of geothermisch systeem is geen cv-ketel met simpele aan- en uitknop. Het is een complex systeem dat voortdurend om aandacht vraagt. Hoe vast een project soms ook zit, wij krijgen het altijd weer in beweging.

  • Bronnendokter
  • Optimalisatie Probleemanalyse

Lees ook eens over Initiatief & Strategie