Realisatie & Inbedrijfstelling

Ook tijdens de uitvoering kun je op ons rekenen. Wij zijn jouw oren en ogen bij de aanleg van het systeem. Hoe goed een project ook is uitgedacht en voorbereid, gaandeweg krijgen uitvoerders altijd te maken met onverwachte ontwikkelingen. Niet erg, mits deze situaties deskundig worden opgelost. Kies je voor IF, dan heeft de aannemer altijd een kundig aanspreekpunt dat direct anticipeert op plotselinge zaken. Wij doen geen concessies aan de kwaliteit en voorkomen te allen tijde onveilige werksituaties. Samen pakken we de uitdagingen bij de horens en adviseren we in de juiste keuzes. Het concrete resultaat? Een sneller en efficiënter verloop van het project.

Belangrijk, vooral bij (diepe) bodemenergie en warmteopslag in de bodem. Hierbij speelt brontechnologie een belangrijke rol en het boren van bronnen is een onomkeerbaar proces en achteraf lastig te controleren. De boorwerkzaamheden moeten in één keer goed; ze zijn allesbepalend voor de kwaliteit en levensduur van het bodemenergiesysteem, de geothermieput of de warmteopslag. Onze fysieke aanwezigheid bij die werkzaamheden is dan ook vanzelfsprekend. Indien nodig mobiliseren we ad hoc onze (civiel)technische en geologische specialisten. Alles om het project te doen slagen.

Boren van bronnen blijft een indrukwekkend gezicht. Je hebt maar één kans om het goed te doen en daarom zijn we er altijd bij.

De tijd die het project vraagt, zullen wij het ook geven; daar kun je van op aan. Ongeacht de omvang van de opgaven. IF overziet de volledige reikwijdte en weet wanneer ingrijpen nodig is. Doordat we tijdig de juiste stakeholders inschakelen, worden besluiten snel genomen en wordt het traject soepel doorlopen. Ook zijn wij jouw connectie met de betrokken overheden. Als toezichthouder dragen wij voor jouw de verantwoordelijkheid voor het traject. En we zorgen voor een correct verloop ervan. Zonder onvoorziene herstelwerkzaamheden achteraf, en bijbehorende imagoschade.

Opdrachtgevers bepalen zelf hoe ze IF willen inzetten:

Basis controles in de uitvoering (mijlpaalcontroles)

  • gedelegeerd opdrachtgeverschap
  • Volledig projectmanagement
  • Kwaliteitscontroles
  • Toezicht houden
  • FAT/SAT
  • Eindcontrole en functionele test.
  • Puttesten geothermie

Lees ook eens over Beheren & Optimaliseren