Webinar terugkijken – Aquathermie

  • Datum13-07-2021
  • Auteur

Klimaatpraters zijn er genoeg. Wij zijn makers. Tijdens ons eerste Webinar Aquathermie, hebben we jullie meegenomen in de wereld van thermische energie uit oppervlaktewater. Wat is er nodig voor een succesvolle toepassing van aquathermie?

Auteur

De agenda van het Webinar was:

10:00 – Kickoff van de Technology Track
In de tijd bevinden we ons nu precies in het midden. We zijn dertig jaar onderweg en we hebben nog dertig jaar te gaan tot 2050. Dan is Nederland conform de klimaatafspraken aardgasloos. Dit gaan we realiseren door onder andere de inzet van een geweldige technologie genaamd Aquathermie.

10:15 – Achtergrond en technologie van Aquathermie
Met dit Webinar krijg je een sessie, waarbij diverse scenario’s uit de praktijk worden gepresenteerd. Wat zijn bepalende factoren in financiele haalbaarheid. Welke organisatievormen komen we tegen?

11:00 – Wat zijn de ervaringen met Aquathermie?
Welke uitdagingen komen we in de praktijk tegen, welke oplossingsrichtingen en innovaties zien we? Technische en juridische capacateit van een waterlichaam, integratie van infrastructuur en kunstwerken.

12:00 – Einde van het Webinar Aquathermie