Samenwerken aan de duurzame wereld van morgen

De energietransitie van fossiele naar duurzame energie brengt grote uitdagingen met zich mee voor de gebouwde omgeving. Hoe gaan we Nederland de komende jaren van het aardgas af helpen? We zijn met elkaar de verplichting aangegaan en hebben onze ambities vastgelegd. Nu is het tijd om deze uit te voeren. Burgers, toezichthouders en bedrijven zijn samenwerkingsverbanden aangegaan die de duurzame energievoorziening in Nederland gaan versnellen. Bodemenergie, aquathermie, geothermie en HTO zijn geweldige technieken die door het gebruik van omgevingsenergie zorgen voor duurzame warmte en koudelevering.

IF Technology bedenkt, bouwt en beheert samen met haar opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn met name gemeenten, ontwikkelaars, gebouweigenaren en energieleveranciers. We zorgen tijdens het project dat je bij elke projectfase op zowel technisch, financieel en juridisch gebied volledige ondersteuning krijgt op zowel inhoud als proces.

Koudwatervrees voor aquathermie? Hoeft niet

Overheid

Ben je werkzaam voor de overheid en betrokken bij duurzame gebiedsontwikkeling of planvorming voor de energietransitie van bestaande bouw? Lees meer..

Ontwikkelaar

Ben je als ontwikkelaar, aannemer, installateur of adviseur betrokken bij de (her)ontwikkeling van utiliteit of woningbouwprojecten? Lees meer..

Gebouweigenaar

Ben je een gebouweigenaar, facilitaire dienstverlener of belegger en vanuit deze rol actief in het verduurzamen van bestaand vastgoed? Lees meer..

Energieleverancier

Ben je een energieleverancier of ESCO en exploiteer je (duurzame) energiesystemen? Lees meer..

Samen bedenken

Het bedenken van slimme energieconcepten vereist een brede kijk naar de opgave. Naast de technische en financiële haalbaarheid is ook het proces van belang. Gezamenlijk richting bepalen, draagvlak creëren, afstemmen met diverse stakeholders en vervolgens concrete stappen zetten. Of je nu een projectontwikkelaar bent, een bouwmanager of werkzaam bent bij een gemeente, wij helpen je hier graag mee.

We denken samen na hoe je het project het beste organiseert. Het energielandschap verandert en jouw project verandert mee. Door hier aan de voorkant goed over na te denken voorkom je valkuilen en teleurstellingen aan de achterkant.

Samen bouwen

Het ontwikkelen van een oplossing voor het leveren van duurzame warmte en koude, oftewel slimme energieconcepten – kan een complexe opgave zijn. Je komt voor heel veel keuzes te staan. Met de onafhankelijke benadering van IF weet je zeker dat de juiste keuzes worden gemaakt in het belang van jouw project.

We werken in nauwe samenwerking met andere partijen een optimaal werkend energieconcept uit. Wij overzien hierin de verschillende belangen, zoals technisch, juridisch, financieel en organisatorisch. Door een tijdige en integrale benadering in de haalbaarheidsfase voorkom je vertragingen, (financiële) tegenvallers of ronduit gedoe tijdens de ontwerp- en realisatiefase.

Samen beheren

Een goed werkend energiesysteem vraagt naast een gedegen voorbereiding en een zorgvuldige realisatie ook goed beheer. Een goede afstelling in gebruik, het doen van preventief onderhoud en periodieke monitoring is hiervoor nodig. Zeker voor de lange termijn. Bij ons kun je terecht voor een breed pakket aan diensten die tijdens realisatie en exploitatie helpen om de kwaliteit en performance te bewaken.

Onze specialisten kennen alle ins en outs van duurzame energiesystemen en zijn beschikbaar voor alle vragen over monitoring, beheer en optimalisatie. Kortom asset management in de breedste zin van het woord.