Privacy- en cookiebeleid

IF Technology probeert altijd de meest juiste en actuele informatie te delen. Ondanks de constante zorg en aandacht die IF Technology aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. IF Technology kan geen garantie geven of rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Disclaimer

IF Technology probeert altijd de meest juiste en actuele informatie te delen. Ondanks de constante zorg en aandacht die IF Technology aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

IF Technology kan geen garantie geven op de inhoud van de website, noch kunnen gebruikers enige rechten hieraan ontlenen. Het is niet toegestaan om informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor andere doeleinden. Hoewel IF Technology alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is IF Technology niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De informatie op deze site, en de pagina’s behorend bij deze site, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wanneer eventueel gepubliceerde algemene voorwaarden ten aanzien van onze diensten worden gewijzigd, zal hierover een melding worden geplaatst en worden gebruikers geïnformeerd.

IF Technology sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

 

Privacy Statement

Dit Privacy statement is van toepassing op de diensten en activiteiten van IF Technology. Het statement van IF Online komt overeen met dit statement. IF Technology beheert en verwerkt gegevens van klanten en relaties in diverse (informatie)systemen. Deze verwerkingen vinden plaats om uiteenlopende redenen, zoals bijvoorbeeld klantcontact. Voor zover dit bedrijfsgegevens zijn worden deze niet aangemerkt als persoonsgegevens. Wanneer de gegevens wel worden aangemerkt als persoonsgegevens, verwerkt IF Technology deze conform toepasselijke (inter)nationale wet- en regelgeving, contracten met klanten en leveranciers, afspraken, en het interne beleid.

Welke (persoons)gegevens verzamelen we?

  • NAW gegevens;
  • telefoonnummer(s)
  • camerabeelden van de bewakingscamera (bij binnenkomst op onze locatie in Arnhem, deze worden na 10 dagen verwijderd);
  • e-mailadressen;
  • IP-adres (Internet Protocol), dat is een nummer dat is gekoppeld aan uw computer en zichtbaar is na gebruik van onze website;
  • sollicitatiegegevens (motivatiebrief, curriculum vitae en aantekeningen), uitsluitend na toestemming van de betrokken sollicitant.

Van sollicitanten worden gegevens niet bewaard en uiterlijk binnen één maand verwijderd na sluiten van de vacature. Uitsluitend met toestemming van de sollicitant wordt het Curriculum Vitae één jaar opgeslagen ten behoeve van mogelijke nieuwe vacatures in dat jaar.

Beveiliging persoonsgegevens

IF Technology behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van IF Technology voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. IF Technology beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt IF Technology gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek.

Gegevensverstrekking aan derden

IF Technology deelt geen (persoons)gegevens met verwerkers zonder voorafgaande, expliciete instemming van de betrokkenen, tenzij er sprake is van (de uitvoering van) wettelijke verplichtingen. Deze wettelijke verplichtingen kunnen bijvoorbeeld ontstaan in het kader van onderzoeken door gerechtelijke organisaties en/of toezichthouders, en/of ter uitvoering van een overeenkomst.

Externe dienstverleners en andere sites

Als u via de website van IF Technology terecht komt op de website of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te raadplegen.

Bezoekers website IF Technology

IF Technology verwerkt (persoons)gegevens wanneer gebruikers gebruik maken van onze diensten en/of omdat de gebruiker deze zelf aan ons verstrekt. Let op: bedrijfsgegevens worden niet aangemerkt als persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens in de zin van de AVG zullen niet worden verwerkt. IF Technology verwerkt gegevens voor kwaliteitsverbetering van de website, het uitvoeren van de dienstverlening, informeren over wijzigingen in diensten en producten en voor een betere afstemming van producten en diensten op basis van gebruikersvoorkeuren. Daarbij kan het door u aangeleverde e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en eventuele promotiemails met daarin nieuwe diensten, evenementen of andere zaken. Verder gebruiken wij uw contactinformatie incidenteel om u te benaderen voor marketingonderzoek.

 

Cookies

IF Technology gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. IF Technology gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

Bewaren van (persoons)gegevens

IF Technology zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal IF Technology zich hier aan houden. Alle persoonsgegevens zullen worden vernietigd wanneer deze niet langer bewaard hoeven te worden.

Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

IF Technology is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door IF Technology zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van IF Technology via e-mail. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat doen via e-mail: privacy@iftechnology.nl of schriftelijk naar: IF Technology BV, Velperweg 37 6824 BE te Arnhem.

Wijziging van deze privacyverklaring

IF Technology behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Disclaimer en Privacy Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het is raadzaam om deze Disclaimer en het Privacy Statement geregeld te raadplegen om op de hoogte te blijven van de inhoud. Datum van laatste wijziging is: 19 december 2023

Instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.iftechnology.nl

Martijn van Aarssen Algemeen Directeur

Ik ben werkzaam bij IF sinds 1998. Als directeur ben ik betrokken bij de opzet van nieuwe activiteiten voor toepassing van systemen voor duurzaam verwarmen en koelen. Bodemenergie speelt hierin een prominente rol, naast andere duurzame technieken. Ik initieer nieuwe innovatieve conceptontwikkelingen, ben aanjager van duurzame projecten en hierbij richt ik me met name op nieuwe markten, zoals de woningbouw, industrie en glastuinbouw.