Gebouweigenaar

Als eigenaar van een gebouw is het belangrijk om de energievoorziening goed te beheren. Dit verhoogt het gebruiksplezier en verkleint het risico op onvoorziene kosten. Een systeem werkt ten slotte pas optimaal wanneer het de juiste aandacht krijgt. Juist door periodieke monitoring en preventief beheer vergroot je het inzicht en de grip op de situatie. Daarnaast ben je ook verplicht om jaarlijks een rapportage te overleggen aan bevoegd gezag over de juiste werking van het systeem. IF helpt je hier graag bij!

Energietransitie in versnelling

De specialisten van IF kennen de ins en outs van duurzame energiesystemen gebaseerd op bodemenergie, aquathermie en geothermie. Ons doel is niks minder dan een optimale werking van het systeem te realiseren. Dit doen wij door periodieke monitoring, het toepassen van preventief beheer en tijdig benutten van optimalisatiekansen. Vanuit onze betrokkenheid bij het bedenken en bouwen van duurzame energiesystemen brengen wij daarnaast waardevolle kennis en ervaring mee. Daarnaast bewaken wij alle verplichtingen vanuit de verschillende vergunningen.

Kwaliteitsbewaking in uitvoering

Goed ontwikkelde bronnen gaan tientallen jaren mee. Goed geteste en ingeregelde installaties draaien vanaf het begin met een hoog rendement. Het fundament voor een goede beheerfase begint dus al bij het ontwerp (bedenken) en realisatie (bouwen). Het uitvoeren van kwaliteitscontroles bij de oplevering is daarmee een belangrijk stap voor de beheerfase. Door hier voldoende aandacht aan te besteden, te blijven toetsen en controleren, gaat het resultaat in de beheerfase zichtbaar verbeteren.

Monitoren

Inzicht in de werking van het systeem is een belangrijke voorwaarde voor een goede beheerfase. Daarnaast is het vanuit de Waterwet verplicht om jaarlijks een beheerrapportage in te dienen bij het bevoegd gezag. IF Technology heeft daarom een eigen software pakket ontwikkeld. LIFT monitoring helpt de eigenaar met het genereren van de benodigde monitorings- en beheerrapportages. Daarnaast is aan de hand van diverse Key Performance Indicatoren (KPI) in één oogopslag te zien hoe het systeem functioneert.

Lees hier: IF bepleit een gouden standaard voor periodiek onderhoud van WKO’s

Beheren en optimaliseren

Samen met het monitoren van het systeem is goed onderhoud natuurlijk ook een voorwaarde voor een optimale werking. Naast regulier onderhoud is het echter ook van belang om regelmatig aandacht te besteden aan het afstemmen van de installatie op het daadwerkelijke gebruik. De vraag naar warmte of koude kan namelijk veranderen door wijzigingen aan (het gebruik van) een gebouw. Als hier niet tijdig op wordt geanticipeerd gaat de werking van het energiesysteem sterk verminderen.

Wanneer het energiesysteem niet werkt zoals gewenst, kunnen wij ook hier goed in ondersteunen. Met specifieke kennis op het gebied van zowel het ondergrondse als het bovengrondse deel van de installatie geven wij advies op maat om er samen voor te zorgen dat het systeem wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Soms is dit een relatief eenvoudige ingreep, maar soms vraagt het ook om grotere aanpassingen of uitbreidingen aan de installatie. Samen zorgen wij voor een optimaal draaiend duurzaam energiesysteem met hoog comfort en zo min mogelijk gedoe.

Kijk terug: Een goed functionerend WKO is een keuze

Hier bewijst IF meerwaarde

Al meer dan dertig jaar zijn wij thuis in duurzame energie. We bewegen ons daarbij tussen overheid en markt. Zowel boven als onder de grond overzien wij het complete speelveld van duurzame energiebronnen en de belangen van de verschillende stakeholders. Optimaliseren is onze kracht en onze adviezen zijn gebaseerd op het breed afwegen van mogelijke oplossingen en samenbrengen van de aanwezige belangen. Wij zijn thuis in zowel proces als inhoud en bieden daarmee een zeer waardevolle combinatie aan eigenaren.

Waarvoor schakel je IF in?

  • Duurzaam beheer en optimalisatie van het energiesysteem op basis van relevante KPI’s
  • Tijdig adviseren op mogelijke risico’s, maar ook op optimalisatiekansen
  • Referentiemetingen en jaarlijkse analyses
  • Energiemonitoring met de software Lift Monitoring
  • Betrouwbaar en duurzaam gebruik van het energiesysteem

 

Contact

We werken graag samen met én voor gebouweigenaren. Bel of e-mail ons gerust voor vragen!

Contact

 

Johan Schuitemaker Senior Sales & Marketing Adviseur

Sinds 2009 werk ik in de energiesector. Met de hierbij opgedane werkervaring ben ik ervan overtuigd dat er volwaardige alternatieven zijn voor het gebruik van fossiele energie. Zo werkt IF al ruim 30 jaar aan duurzame warmte middels geothermie, HTO, aquathermie of bodemenergie. De hierbij opgebouwde kennis en ervaring is onze toegevoegde waarde. Benieuwd wat duurzame warmte voor jou kan betekenen? Bel mij en ik wijs je graag de weg!