Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau

Zeker bij grotere projecten is het ontwikkelen van een duurzame energievoorziening een complexe opgave. Je komt voor veel keuzes te staan. Natuurlijk hebben ook de aannemer en installateur volop ideeën en oplossingen. Maar hebben zij alle opties in beeld en weten zij wat toegestaan is? IF brengt alle mogelijkheden in kaart en zoekt uit of die technisch kunnen en juridisch mogen.

Met gedegen geografisch onderzoek brengt IF de risico’s en de kansen voor jouw kavel of gebied in kaart. IF maakt betrouwbare analyses en risico-inventarisaties. Wij putten daarbij uit jarenlange ervaring met realiseren en optimaliseren van diverse duurzame energiebronnen. Je profiteert van onze expertise, jarenlange ervaring en innovatieve programmatuur. Wij kijken verder dan het systeem zelf en brengen alle omgevingseffecten in beeld. Dankzij onze nauwkeurigheid sta je sterk. Niet alleen bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen, ook bij het leveren van de warmte en koude.

Technologieën

Aquathermie

Aquathermie haalt energie uit water. Dat kan oppervlaktewater zijn, maar ook afvalwater en drinkwater. Advies nodig over aquathermie? Bekijk dan hier wat we doen.

Bodemenergie

Door het opslaan en gebruiken van warmte en koude in de ondergrond met een geavanceerd bodemenergiesysteem stap je eenvoudig over op duurzame warmte en koude. Bekijk hier hoe we je verder kunnen helpen.

Geothermie

Hoe dieper in de grond, hoe warmer het is. Als het water in de grondt wordt opgepompt, kan de warmte gebruikt worden voor het verwarmen van gebouwen. Bekijk wat we allemaal doen rondom geothermie.

Wij geven onafhankelijk advies

Wij zijn gedreven door kennis en duurzaamheid. Bij de keuze voor duurzame warmte- en koudelevering komen tal van nieuwe aspecten kijken. Zowel technisch, juridisch als organisatorisch zijn er veel keuzes te maken. Met 30 jaar ervaring hebben wij alle kennis en ervaring die nodig is om tot de juiste keuzes te komen.

Wij adviseren 100% onafhankelijke duurzame oplossingen voor warmte en koude in het belang van onze klanten. Wij hebben technische specialisten en adviseurs in vaste dienst die samen het volledige spectrum omtrent het bodemenergie en aquathermie beheersen. Onze belangrijkste expertises zijn juridisch, financieel, projectmanagement, civieltechnisch, werktuigbouwkundig, regeltechnisch en beleidsmatig. Iedere kennis- en expertisepositie binnen ons bedrijf is minstens driedubbel bezet waardoor wij in het belang van het project flexibel en redundant kunnen werken. Wij hebben veel ervaring met het gehele traject rondom de totstandkoming en het beheren van bodemenergiesystemen.

Daarnaast zijn we ook veel bezig met de beleidsmatige kant van de energietransitie. Denk daarbij aan bodemenergieplannen, warmteplannen, een transitievisie warmte en netwerkstrategie. Hiermee zorgen we voor nog meer versnelling in de energietransitie.

Filter

Loading…