Energieneutraal worden, dat is een belangrijke ambitie uit het Klimaatakkoord 2019 en het Parijs akkoord waar IF Technology elke dag hard aan meewerkt. Dat laten we je graag zien!

Lees meer

Samen van fossiele naar duurzame energie!

Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling. Wij adviseren met name overheden, ontwikkelaars, gebouweigenaren én energieleveranciers hoe de stap naar duurzame warmte te zetten. Dus samen gaan we van het gas af!

Hierbij zoeken wij altijd naar de beste oplossing, want geen project is hetzelfde. Vanuit ons brede blikveld adviseren wij over technische haalbaarheid, berekenen we de financiële impact en staan wij stil hoe dit te organiseren. Onze specialisatie ligt op situaties waarin collectieve oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie mogelijk lijken, maar hierin beperken wij ons zeker niet.

Wij zijn graag vanaf het begin betrokken bij een project. Je zult zien dat onze werkwijze jou in elke projectfase enorm veel oplevert. Zowel technische, financiële als juridische vraagstukken zijn bij ons in goede handen. Je blijft zelf de regisseur, met IF als je betrouwbare partner aan je zijde. Lees hoe wij voor en met jou samenwerken. Van bedenken naar bouwen naar beheren. De opgedane ervaringen uit de honderden projecten waar wij bij betrokken zijn geweest, passen we direct weer toe in nieuwe projecten.

Onze doelgroepen

Overheid

Ben je werkzaam voor de overheid en betrokken bij het opstellen en uitvoeren van de duurzaamheidsvisie, transitievisie warmte, wijkuitvoeringsplannen of (bodem)energieplannen? Lees meer..

Ontwikkelaar

Ben je als ontwikkelaar, aannemer, installateur of adviseur betrokken bij de (her)ontwikkeling van utiliteitsgebouwen of woningbouwprojecten? Lees meer..

Gebouweigenaar

Ben je een belegger, gebouweigenaar of facilitaire dienstverlener en vanuit deze rol actief in het verduurzamen van bestaand vastgoed of het beheren van duurzame installaties? Lees meer..

Energieleverancier

Ben je als energieleverancier of ESCO verantwoordelijk voor de realisatie of de exploitatie van een duurzaam (collectief) energiesysteem Lees meer..

Animaties in het kort

Energieneutraal worden, dat is een belangrijke ambitie uit het Klimaatakkoord 2019 en het Parijs akkoord waar wij elke dag hard aan meewerken. IF Technology brengt Nederland duurzame warmte en koude. Wij hebben als hoofdexpertise collectieve oplossingen waarbij met name bodemenergie, geothermie en aquathermie worden toegepast. Afscheid nemen van fossiele energiebronnen en overstappen op duurzame energie is haalbaarder dan ooit. Dat laten we je graag zien.

Geothermie

Met geothermie wordt energie (warmte) gewonnen door warm water op te pompen uit diep gelegen aardlagen.

Bodemenergie

Bodemenergie maakt gebruik van de temperatuurverschillen van de seizoenen en is een manier om warmte en koude op te slaan in de bodem.

Aquathermie

Nederland is een waterland. Dit water kan ingezet worden bij de levering van warmte en koude aan huizen en gebouwen.