IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie.

Lees meer

Animaties in het kort

Geothermie

Met geothermie wordt  energie gewonnen door warm water op te pompen uit diep gelegen geschikte aardlagen.

Bodemenergie

Bodemenergie maakt gebruik van de temperatuurverschillen van de seizoenen en is een manier om warmte en koude op te slaan in de bodem.

Aquathermie

Nederland is een waterland. Dit water kan goed gebruikt worden bij de levering van warmte en koude aan huizen en gebouwen.

Samen bedenken

Wil je weten welke duurzame energietechnieken geschikt zijn? Of je vraagt je af of een duurzame technologie wel mag op jouw locatie? Hoe moet je dat dan organiseren en wat kosten het eigenlijk? Deze vragen, en vele anderen, kunnen wij voor je beantwoorden in deze fase.

Samen bouwen

Je weet inmiddels dat jouw locatie geschikt is voor duurzame energie, maar hoe ga je verder? Wie maakt het ontwerp? Van het moment dat je hebt besloten dat je gebouw duurzaam moet worden verwarmd en gekoeld, kunnen wij helpen bij het realiseren van jouw duurzame ambitie.

Samen gebruiken

Een duurzame energiecentrale vergt goed beheer. Koude moet geleverd worden om warmte op te slaan en vise versa. Bovendien heb je als eigenaar verplichtingen, bijvoorbeeld in het kader van de vergunning Waterwet.