Het overschot aan warmte opslaan voor de koude maanden

Welkom in de warmtetransitie. In het verleden is de warmtevoorziening in Nederland grotendeels gebaseerd geweest op fossiele brandstoffen. Doel van de energietransitie is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en te vervangen door duurzamere alternatieven, zoals aardwarmte, zonnewarmte en restwarmte. Een belangrijke uitdaging hierbij is dat de warmtevraag in de winter veel groter is dan in de zomer, terwijl het warmte-aanbod in de winter juist kleiner is dan in de zomer. Daarnaast varieert het warmte-aanbod in de zomer sterk. Dit probleem kan worden opgelost door grootschalige opslag van warmte door middel van Hoge Temperatuur Opslag (HTO).

Wat is HTO

HTO is een vorm van ondergrondse warmteopslag. Het wordt gekenmerkt door de hoge opslagtemperatuur (25 – 90 ºC) en de grote hoeveelheid warmte die kan worden opgeslagen (tot wel 28.000 MWh per jaar). De warmte wordt opgeslagen in zandlagen in de ondergrond tot een diepte van maximaal 500 m. Een HTO-systeem is, net als Warmte Koude Opslag (WKO) een Open Bodemenergiesysteem, maar onderscheid zich van WKO op twee punten:

I. De hogere opslagtemperatuur (>25 ºC);

II. De primaire functie van HTO is opslag en terug levering van warmte, terwijl bij WKO ook koude wordt opgeslagen en geleverd.

Duurzaam hergebruik van warmte

De voordelen van HTO

  • Overtollige warmte kan in de ondergrond worden opgeslagen en op een ander moment worden teruggewonnen. Zodoende kan warmte die is opgeslagen in de zomerperiode, nuttig worden ingezet in het winterseizoen.
  • Met één HTO-systeem kan een enorme hoeveelheid warmte worden opgeslagen (>20 GWh). Ter vergelijking: de grootste batterij ter wereld slaat maximaal 1.6 GWh aan elektriciteit op.
  • Vanwege de grote schaal kan HTO echt impact maken op de warmtetransitie.

Waardevolle voordelen, waarmee we aantonen dat HTO een belangrijke rol speelt in het toekomstige energiesysteem. Lees verder over het belang van ondergrondse energieopslag.

Voor wie is HTO?

Bij HTO geldt: ‘Bigger is Better’. De opslag van warmte in de ondergrond is het meest efficiënt als het op grote schaal gebeurt. Dat betekent dat er een aanzienlijke hoeveelheid warmte beschikbaar moet zijn voor opslag, zoals bij:

  • Grootschalige duurzame warmtebronnen zoals aardwarmte en zonnewarmte
  • Restwarmte (bv. uit afvalverbrandingscentrales of de industrie)
  • Warmtenetten die warmte van verschillende warmtebronnen koppelen aan gebruikers

Lees verder waarom HTO als business case verbeteraar in de warmtetransitie wordt gezien.

Hoe gaat IF Technology te werk?

Bij IF Technology geloven we dat ondergrondse warmteopslag een essentieel component is van de grootschalige duurzame warmte-infrastructuur van de toekomst.

IF Technology heeft ruim 30 jaar ervaring met Warmte Koude Opslag (WKO), de meest gangbare vorm van open bodemenergie. Die ervaring biedt de basis voor al ons werk op het gebied van HTO-systemen. Onze specialisten ondersteunen de toekomstige eigenaar van de HTO bij de vergunningverlening, het ontwerp, de realisatie en de exploitatie van een succesvol HTO-systeem.

Wil je weten of jouw project locatie geschikt is voor het duurzaam en rendabel benutten van HTO? Neem dan contact met ons op!

Naast HTO hebben we ook andere duurzame oplossingen zoals bodemenergiesystemen, aquathermie, geothermie en energiecentrales.