Bodemenergiesystemen

Het toepassen van bodemenergie is een onmisbaar onderdeel in de energietransitie. Deze techniek draagt serieus bij aan energiebesparing en de vermindering van CO2-uitstoot. Het is een bewezen effectieve en duurzame technologie die al decennia lang mooie oplossingen biedt voor het verwarmen en koelen van onze gebouwen.

Door het opslaan en gebruiken van warmte en koude in de ondergrond met een bodemenergiesysteem besparen gemeenten, bedrijven en corporaties het hele jaar door op energie. 

Het kan voorkomen dat een bodemenergiesysteem voor jouw situatie niet de beste optie is. IF zoekt dat haarfijn voor je uit. Naast bodemenergie kunnen ook geothermie, aquathermie of een combinatie van duurzame energiebronnen voor jouw energievraagstuk de beste oplossing vormen. IF analyseert het gebouw of gebied en voorziet in maatwerkadvies voor energiebesparing en is daarmee jouw partner in het bestuderen, ontwerpen, realiseren en exploiteren van duurzame energiebronnen.

Wat is bodemenergie? Animatie in het kort.

Een open en een gesloten bodemenergiesysteem

Het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen vindt plaats met bodemenergiesystemen op diepten tot maximaal 500 meter. In de praktijk worden de meeste systemen gerealiseerd tussen de 50 en 180 meter. Daarbij onderscheiden we twee soorten systemen, open én gesloten.

Open en gesloten bodemenergiesystemen leveren beide laagwaardige (laag temperatuur) warmte en koude. Dat betekent dat er voor het verwarmen van de woning (> 35°C) of tapwatergebruik (> 50°C) nog wel verdere verhoging (omzetting) nodig is met een warmtepomp. Door deze relatief lage temperaturen zijn deze systemen ook bijzonder geschikt voor het leveren van directe (of passieve) koeling.

Open bodemenergiesystemen

  • Dit zijn grondwatersystemen die een onttrekkings- en infiltratieput van grondwater direct benutten als warmtedrager. Open bodemenergiesystemen werken met twee bronnen. Dat gaat als volgt. Grondwater wordt omhoog gepompt uit de onttrekkingsbron, gebruikt als warmtebron of koudebron en gaat weer terug in de bodem in de injectiebron. Per seizoen kunnen de bronnen omgewisseld worden. Afhankelijk van de vraag naar verwarming of koeling. Tussen het grondwater en het gebouw zit een warmtewisselaar of tegenstroomapparaat (TSA).

Gesloten bodemenergiesystemen

  • Dit zijn energiesystemen zonder direct contact met het grondwater. Koude of warme vloeistof gaat via een gesloten leidingensysteem door de bodem. Deze systemen wisselen daarmee energie uit met de omringende bodem. Is de vloeistof kouder dan de bodem dan neemt het warmte op. Is de bodem kouder dan koelt de vloeistof af.  

Waarvoor schakel je IF in?

Met gedegen geologisch onderzoek brengt IF de risico’s en de kansen voor je gebied in kaart. IF maakt betrouwbare onzekerheidsanalyses en risico-inventarisaties. Wij putten daarbij uit jarenlange ervaring met inventariseren, vergelijken en optimaliseren van diverse duurzame energiebronnen. Een ontwikkeling staat nooit alleen, zeker niet als het om stedelijke inbreiding gaat. In de directe omgeving gebeurt van alles.

Wist je dat je met schaalvergroting kosten kan besparen? Wij wel! Daarom kijken wij altijd verder dan de grenzen van het project. We brengen verschillende ontwikkelaars en gemeentes samen in gesprek over energie en nemen hierin de regie. De energievoorziening van de nieuwbouw als aanjager voor de bestaande bouw is hierin ons ultieme doel.

Wil je weten of jouw project locatie geschikt is voor open of gesloten bodemenergiesysteem? IF zoekt het graag voor je uit. Neem contact met ons op.

Vergeet het niet! Naast bodemenergiesystemen, hebben we ook andere duurzame oplossingen zoals: aquathermie, geothermie, HTO en energiecentrales.