In snel tempo van fossiele brandstoffen af!

De verduurzaming van de gebouwde omgeving van Nederland is een belangrijk thema voor beleidsmakers, projectontwikkelaar en bouwers. Om de aarde mooi achter te laten voor toekomstige generaties moeten we in snel tempo van fossiele brandstoffen af. De meeste gebouwen in Nederland hebben een energiecentrale voor de opwekking van energie. Daarmee zijn energiecentrales onmisbaar in de gebouwde omgeving om ons warm te houden in de winter en te koelen in de zomer. IF Technology is gespecialiseerd in het ontwerpen en exploiteren van energiecentrales conform de kwaliteitsstandaarden van de BRL.

Wat zijn energiecentrales?

De definitie is “Een energiecentrale is een bouwwerk dat het centraal opwekken van energie als functie heeft”. Dit betekent dat de energiecentrale alle energie uit omgevingsbronnen (lucht, water en bodem) in bestaande bouw ontvangt en regelt hoeveel van welke bron nodig is voor optimaal gebruik van de energie. Binnen een energiecentrale wordt deze energie omgezet naar bruikbare warmte en koude dat vervolgens verspreid wordt naar de verschillende gebouwdelen, zodat deze op de juiste temperatuur worden geregeld.  

IF Technology focust zich op duurzame energiecentrales die de CO2 uitstoot tot een minimum beperken. Daarbij koppelen we de gebouwen van het gas af en proberen wij het gebruik van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken door slimme inzet van de beschikbare omgevingsenergie. 

Waarom een duurzame energiecentrale?

De voordelen van energiecentrales

Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen eindig is, is het belangrijk dat de gebouwde omgeving overgaat tot het gebruik van duurzame warmte en koude. Maar ook de gebruiker, gebouweigenaar en bouwer hebben grote voordelen bij zowel het gebruik van duurzame energie als de inzet van een duurzaam ontwerp. Denk hierbij aan:

  • Geen afhankelijkheid van gasprijzen,
  • Lagere verbruikskosten,
  • Efficiëntere koeling door seizoensopslag,
  • Langere levensduur componenten van een energiecentrale,
  • En door aandacht een beter comfort in bijvoorbeeld temperatuur, luchtvochtigheid en tocht.

Referentie casus

Ben je al in het bezit van een energiecentrale en wil je weten of deze optimaal draait? Aan de hand van een casus neem Niels Leijtens je mee in het verhaal van een klant met een oud gebouwencomplex dat volledig gerenoveerd is. Het gasverbruik lag aan de hoge kant en het kon met een flinke percentage naar beneden. Lees hoe wij dit hebben aangepakt in het artikel ‘Het gebruik van jouw WKO zwaar verbeteren’.

Hoe gaat IF Technology te werk?

IF Technology geeft al ruim 30 jaar advies over energiecentrales. Hierbij kunnen wij ondersteunen bij de diverse projectfases: de haalbaarheid bij projectinitiatie, (detail)engineering tijdens ontwerp en realisatie en de technische ondersteuning bij exploitatie. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

Overheidsinstanties vragen ons welke duurzame bronnen beschikbaar zijn binnen gebieden, denk hierbij aan omgevingsenergie (lucht, water, bodem) en hoe we dat vervolgens laten samenkomen binnen (centrale) energiecentrales.

Ontwikkelaars vragen ons te kijken welk energieconcept het beste past bij hun ontwikkeling en daarbij ook te zoeken naar de beste ESCo-match.

Energieleveranciers vragen ons mee te helpen met de engineering van de installatie, dit kan gaan van principe tot aan detail vraagstukken.

Gebouweigenaren vragen ons mee te kijken naar het gebruik van hun installatie en waar optimalisatie kansen liggen. Dit kan gaan van signalering tot uitwerking.

Wil je weten wat we voor jouw energiecentrale kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande button:

Vergeet het niet! Naast HTO, hebben we ook andere duurzame oplossingen zoals: bodemenergiesystemen, aquathermie, HTO en geothermie.