Onze duurzame energieoplossingen

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. We hebben ruim dertig jaar ervaring met inventariseren, vergelijken en optimaliseren van duurzame energiebronnen. Vanuit deze positie zijn wij in staat om complete energieconcepten in kaart te brengen en daarmee verschillende klantgroepen te adviseren tijdens gebouw- en gebiedsontwikkelingen.

Wij zijn een consultancybureau en wij werken hard aan de ontwikkeling voor schaalbaarheid en optimalisatie voor een grotere impact op de energietransitie.

Naast het advies en de engineering halen wij – en daarmee ook onze klanten – het maximale uit de (bodem)energiesystemen door het gebruik van innovatieve tools van IF. Je vermindert administratieve werklast, je hebt snelle inzage in het systeem en je kan op tijd in actie komen wanneer de energievraag van het gebouw verandert.

Lees verder voor meer informatie over onze duurzame energieoplossingen.

Bodemenergiesystemen

Bodemenergie draagt serieus bij aan energiebesparing en vermindering van  CO2 uitstoot. Grondwater benutten als duurzame warmtebron is een bewezen oplossing. Bodemenergie komt in twee vormen, open bodemenergiesystemen (OBES) en gesloten bodemenergiesystemen (GBES).

Aquathermie

De meeste gebouwen in Nederland hebben een energiecentrale voor de opwekking Aquathermie brengt CO2 reductie en aardgasvrij wonen en werken dichterbij. Afscheid nemen van fossiele energiebronnen en overstappen op duurzame energie is haalbaarder dan ooit. Aquathermie is de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van warmte uit oppervlaktewater, drinkwater en afvalwater. 

HTO

Doel van de energietransitie is om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen en te vervangen door duurzamere alternatieven, zoals aardwarmte, zonnewarmte en restwarmte. Een belangrijke uitdaging hierbij is dat de warmtevraag in de winter veel groter is dan in de zomer, terwijl het warmte-aanbod in de winter juist kleiner is dan in de zomer.

Geothermie

Geothermie, jouw duurzame energiebron in de energietransitie. Nu de energietransitie en klimaatdoelstellingen de beleidsagenda’s bepalen, komen ook geothermie, aardwarmte en bodemenergie prominenter in de aandacht bij gebiedsontwikkelaars en beleidsmakers.

Energiecentrales

De meeste gebouwen in Nederland hebben een energiecentrale voor de opwekking van energie. Daarmee zijn energiecentrales onmisbaar in de gebouwde omgeving om ons warm te houden in de winter en te koelen in de zomer.