Is geothermie jouw duurzame energiebron in de energietransitie?

Nu de energietransitie en klimaatdoelstellingen de beleidsagenda’s bepalen, komen ook geothermie, aardwarmte en bodemenergie prominenter in de aandacht bij gebiedsontwikkelaars en beleidsmakers.  

Op dit moment worden de meeste woonwijken, kantoren en gebouwen verwarmd door fossiele energie en dan voornamelijk door het stoken van gas. In het kader van de energietransitie wordt er gezocht naar duurzame energiebronnen voor de warmtevoorziening. Geothermie, ook wel aardwarmtewinning genoemd, is zo’n duurzaam alternatief. Hierbij wordt warmte uit de diepere ondergrond gewonnen – hoe dieper in de aarde, hoe warmer het is. De warmte wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Het gebruik van geothermie levert een flinke energiebesparing en CO2-reductie op ten opzichte van het gebruik van fossiele energie.

We komen langzaam los van fossiele energie door de overstap naar geothermische energie en het gasvrij maken van woonwijken, kantoren en utiliteitsgebouwen. De overstap moet versneld worden en door vele jaren ervaring van IF hebben we inmiddels aangetoond dat geothermie een bewezen duurzame energiebron is voor exploitatie van een warmtenet, een doublet en utiliteitsgebouwen met een aardwarmtepomp. Nu is het tijd voor actie.

We merken dat vanuit de markt verschillende misverstanden zijn ontstaan over geothermie. Lees meer over het eerste misverstand: ‘Geothermie lost al mijn problemen op’

Wat is geothermie? Animatie in het kort.

Wanneer is geothermie interessant?

Geothermie is, eventueel in combinatie met bodemenergie en aquathermie, interessant voor projecten met een grote en geconcentreerde warmtevraag. Glastuinbouw en andere complexen die veel energie vragen, zijn daarvan een voorbeeld. Geothermie is niet altijd zinvol voor jouw businesscase en het is ook gebonden aan wet- en regelgeving.

Wij houden rekening met de wet- en regelgeving en we begeleiden jou bij het aanvragen van de vergunningen.

Hoe gaat IF te werk?

Geothermie is een mooie vorm van duurzame energie, maar het kent ook risico’s. Met gedegen geologisch onderzoek brengt IF de kansen en risico’s voor jouw gebied in kaart. IF maakt betrouwbare onzekerheidsanalyses en risico-inventarisaties. Wij putten daarbij uit jarenlange ervaring met inventariseren, vergelijken en optimaliseren van diverse duurzame energiebronnen. Vragen die wij vooraf meenemen in ons onderzoek:

I. Levert dit project ook in de toekomst voldoende vermogen om het predicaat duurzaam te behouden? 

II. Rechtvaardigt het vermogen de investeringen in jouw project? 

III. Een geothermiesysteem opstarten vraagt ook om grote investeringen.

Het werken op grote dieptes brengt onzekerheid met zich mee. Zeker als er meer partijen en stakeholders bij betrokken zijn. Eén ding is zeker: tijdens de exploitatiefase verdient een project met geothermie zichzelf terug. Mits jouw put op de juiste plek is geboord. Voorkom verrassingen achteraf bij jouw projecten en schakel tijdig de experts van IF in. Benieuwd of geothermie voor jouw project een optimale toepassing kan zijn? IF zoekt het voor je uit!

Vergeet het niet! Naast geothermie, hebben we ook andere duurzame oplossingen zoals: bodemenergiesystemen, aquathermie, HTO en energiecentrales.