Blog deel 1: Misverstanden over Geothermie

  • Datum30-08-2021
  • AuteurJasper Kwee

Geothermie. Daarover bestaat veel enthousiasme bij mensen die gaan voor duurzame, toekomstbestendige energievoorziening. Jij wil je erin verdiepen nu je als bestuurder of ambtenaar een visie vormt op duurzame energie en de kansen en risico’s van deze duurzame energiebron. Vrijwel elke gemeente werkt daar momenteel aan. Voor de Transitievisie warmte, bij het bepalen van een verduurzamingsstrategie en voor voorlichting van bewoners en burgers. Dat kan leiden tot complexe processen waarin misverstanden, feiten, fabels en deelbelangen om voorrang vechten. Zo ingewikkeld hoeft het zeker niet te worden want Jasper Kwee, expert bij IF Technology schreef twee blogs voor je. Daarin legt hij twee misverstanden over geothermie voor je onder het vergrootglas.

Auteur Jasper Kwee Senior Adviseur Geothermie

Misverstand 1: “Geothermie lost al mijn problemen op”

Fijn dat er enthousiasme is over geothermie, maar we blijven bij IF graag realistisch: door meer kennis, duiding en onderzoek kan je geothermie eerlijk meenemen in een energietransitie.

Geothermie is een duurzame bron die voor een constante warmtevoorziening kan zorgen. Dat is heel mooi, maar soms wordt geothermie gezien als oplossing voor de complete warmtevraag. Is dat wel terecht? Kan geothermie inderdaad voorzien in je complete warmtevraag?

Geothermie in jouw omgeving?

Of geothermie kan worden gerealiseerd in jouw omgeving is allereerst afhankelijk van de ondergrond. Deze is namelijk niet overal in ons land geschikt voor geothermie. Naast een geschikt reservoir waaruit je warm water kunt produceren, heb je ook een constante warmtevraag van voldoende omvang nodig voor een rendabele businesscase. In Nederland zie je dan ook dat de meeste projecten voor geothermie gerealiseerd zijn voor de glastuinbouw. Daar zit een bepaalde schaalgrootte en constante vraag naar warmte bij.

Dat wil echter niet zeggen dat geothermie geen ruimte heeft in de verduurzaming van de bebouwde omgeving!

Binnen de bebouwde omgeving kan geothermie deel zijn van een bronnenmix voor een collectief warmtenet. Geothermie geeft een hele mooie basislast en daarnaast zijn andere bronnen nodig om als piekvoorziening te kunnen fungeren.

Op grote schaal

Het is een feit dat geothermie een bepaalde schaalgrootte vraagt. Voor de bebouwde omgeving, dus met woningen en bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, is dat niet altijd haalbaar. Je hebt enkele duizenden woningen (en/of meerdere bedrijven) op je warmtenet nodig.

Ik vind dat we alles moeten pakken wat we kunnen voor duurzame energietransitie. Dus waar geothermie toepasbaar is, moet dat ook zeker gebeuren. Uiteraard zit er een limiet aan. In dat geval kijken wij graag naar een combinatie van andere bronnen.

Samenvattend

Geothermie heeft echt goede papieren. Het is duurzaam, kan constante warmte leveren en het is een methode die ten opzichte van andere duurzame energie bronnen prijstechnisch interessant is. Daarmee is geothermie een goede vervanging voor aardgas als bron op een warmtenet. Maar als je ondergrond en je schaalgrootte er niet geschikt voor zijn… Dan gaat geothermie voor jou niet werken en moet je voor de bebouwde omgeving kijken naar andere oplossingen. Denk aan combinaties met restwarmte van (duurzame) industrie, warmte koudeopslag (WKO), aquathermie en nog deels met aardgas en biomassa.

Wil jij je verder verdiepen in geothermie?

Mijn collega’s en ik zijn volledig vertrouwd met deze prachtige technologie. De eerste geothermieput van Nederland was een feit in 2006 en sindsdien is IF actief betrokken. Wij zijn helemaal thuis in de materie en verbinden bovengrondse en ondergrondse duurzame energietoepassingen efficiënt met elkaar. En IF gaat verder. Graag bieden wij overheden, gemeentes, RESSEN en provincies voorlichting over geothermie en hun rol daarin.

Registreer voor ons webinar

Wil je nog verder bijgepraat worden over geothermie en verduurzamingsstrategieën? Volg ons webinar ‘Geothermie in gemeenteland, a wish or a must?’ op 30 september van 10.00 tot 11.00 uur.

Lees ook de blog van Jasper over het tweede grote misverstand: ‘Geothermie is veel te ingewikkeld voor ons’.

Jasper Kwee Senior Adviseur Geothermie

Geothermie kan hierin een belangrijke rol gaan vervullen. Als adviseur geothermie bij IF Technology draag ik bij aan deze warmte- en energietransitie. Vanuit mijn geologische achtergrond, maak ik graag technische informatie begrijpelijk en inzichtelijk voor andere disciplines.