Overheid

Overheden hebben een belangrijke rol in de energietransitie. Maar hoe zorg je er bijvoorbeeld als gemeente voor dat er daadwerkelijk woningen van het gas af gaan? Welke rol pak je op? Welke instrumenten heb je tot je beschikking? Welke mogelijkheden zijn er en hoe weeg je af wat voor jouw gemeente het beste past?

De energietransitie in de versnelling

De uitdaging in de energietransitie is dat de situatie in elke gemeente verschilt en dat er veel relevante partijen zijn die allemaal hun eigen belang hebben. De puzzel is dus niet altijd eenvoudig te leggen, maar de tijd loopt door. Het is daarom belangrijk dat gemeentes een actieve rol innemen en proberen door te pakken. Dit kan door te informeren, stimuleren, faciliteren of zelfs regisseren van de opgave. Dit samen met alle betrokken stakeholders zoals bewoners en bedrijven.

IF analyseert de (bouw)plannen, de wijken en het gebied en voorziet in maatwerkadvies. IF begeleidt en ondersteunt gemeentes bij het invullen van deze rol door haar kennis en ervaring in te zetten. Dit doen wij op zowel proces als inhoud.

Kijk terug: ‘Welke rol kan een gemeente kiezen?

Nu elke gemeente in Nederland een transitievisie warmte heeft opgesteld, is het tijd om deze visie naar concrete (wijkuitvoerings)plannen uit te werken voor bestaande bouw. Dit zijn plannen die gaan leiden tot daadwerkelijke realisatie.

IF Technology geeft daarbij antwoord op vragen rondom bestaande bouw:

 • Wat zijn de (technische) mogelijkheden voor de bestaande bouw en hoe ga je dit organiseren?
 • Wat gaat het (de bewoners) kosten en wat levert het op?
 • Hoe ga je deze enorm uitdagende opgave organiseren. Welke partijen zijn hierbij nodig?

En antwoord op vragen rondom gebiedsontwikkeling (nieuwbouw):

 • Welke duurzame energie (omgevingsbronnen) zijn er beschikbaar voor de gebiedsontwikkeling. Hoe ga je deze inzetten?
 • Wat is de goede balans tussen marktwerking en regulering bij het realiseren van de energieopgave bij nieuwbouw. Welke middelen zijn er?

Met het beantwoorden van deze vragen komen we tot een volledig en passend plan om de energieopgave te realiseren.

Download hier: van Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplan en verder!

Hier bewijst IF meerwaarde

Al meer dan 30 jaar zijn wij thuis in duurzame energie. We bewegen ons daarbij tussen overheid en markt. Zowel boven als onder de grond overzien wij het complete speelveld van duurzame energiebronnen en de belangen van de verschillende stakeholders. Wij betrekken alle vormen van (duurzame) omgevingsenergie – zoals bijv. bodemenergie, geothermie, aquathermie, restwarmte of een combinatie van energiebronnen – om te komen tot de beste oplossing voor een specifieke situatie. Optimaliseren is onze kracht en onze adviezen zijn erop gericht de markt niet op slot te zetten, maar juist te laten floreren. We weten wat ontwikkelende partijen beweegt en hoe zij denken. Wij zijn thuis in zowel proces als inhoud en bieden daarmee een zeer waardevolle combinatie aan gemeenten.

Kijk terug: ‘Geothermie in gemeenteland, a wish or a must?

Waarvoor schakel je IF in?

 • Quickscan: eerste check op mogelijke energieconcepten;
 • Haalbaarheidsstudie: verdiepend onderzoek naar haalbaarheid van energieconcept;
 • Financiële analyse of de businesscase: kan een energieconcept zich op deze plek terugverdienen;
 • Uitwerken van energieconcept op buurt of wijkniveau;
 • Vastleggen van beleid in warmteplan of bodemenergieplan;
 • Stakeholder management;
 • Voorbereiden en begeleiden subsidieaanvraag;
 • Aanbestedingsbegeleiding in documentatie en proces.

Contact

We werken graag samen met én voor overheden. Bel of e-mail ons gerust voor vragen!

Contact

Johan Schuitemaker Senior Sales & Marketing Adviseur

Sinds 2009 werk ik in de energiesector. Met de hierbij opgedane werkervaring ben ik ervan overtuigd dat er volwaardige alternatieven zijn voor het gebruik van fossiele energie. Zo werkt IF al ruim 30 jaar aan duurzame warmte middels geothermie, HTO, aquathermie of bodemenergie. De hierbij opgebouwde kennis en ervaring is onze toegevoegde waarde. Benieuwd wat duurzame warmte voor jou kan betekenen? Bel mij en ik wijs je graag de weg!