Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen met slimme tooling

  • Datum09-02-2021
  • Auteur

Je bent als gemeente druk bezig met je Transitievisie Warmte. Zodra die er ligt, begint je volgende uitdaging: vertaal de Transitievisie in concrete wijkuitvoeringsplannen. Hoe dan? Met IF natuurlijk. IF brengt met slimme tooling en inzet van expertises een verdiepingsslag aan in de Transitievisie Warmte waarmee gemeenten nu bezig zijn. We helpen je hiermee veel sneller tot concrete wijkuitvoeringsplannen te komen.

Auteur

De noodzaak

Je bent als gemeente druk bezig met je Transitievisie Warmte. Zodra die er ligt, begint je volgende uitdaging: vertaal de Transitievisie in concrete wijkuitvoeringsplannen. Hoe dan? Met IF natuurlijk.

IF brengt met slimme tooling en inzet van expertises een verdiepingsslag aan in de Transitievisie Warmte waarmee gemeenten nu bezig zijn. We helpen je hiermee veel sneller tot concrete wijkuitvoeringsplannen te komen.

Gebiedsoplossingen

Gemeenten geven in hun duurzaamheidsambities aan dat de duurzame elektriciteit en de koude en warmte in de wijk zelf opgewekt moet worden. Zeker in wijken waar relatief weinig dakoppervlakte beschikbaar is (hoogbouw) passen niet genoeg zonnepanelen om invulling te geven aan deze ambitie. Juist in dit soort gebieden zorgt het koppelen van verschillende type warmte– en koudevragers ervoor dat de hoeveelheid energie die netto opgewekt moet worden het kleinst is. Dit werkt erg eenvoudig. Gebouwen die koude nodig hebben op hetzelfde moment als woningen warmtevraag hebben, wisselen dit op hetzelfde moment uit. En wanneer het niet gelijktijdig is, maken we gebruik van de bodem om de warmte en koude op te slaan tot het moment dat er vraag is. Dit heeft als voordeel dat er minder energie opgewekt hoeft te worden en de pieken uitgevlakt worden. Door dit te combineren met bijvoorbeeld aquathermie kan ook nog netto warmte– of koudevraag vanuit het gebied zelf geleverd worden.

Begin bij het begin en neem het complete plaatje mee bij het verkennen van oplossingen. Denk ook aan duurzame gebiedsontwikkeling. Groots of groter denken brengt betere oplossingen binnen handbereik. IF helpt je graag bij het interpreteren van informatie en opties voor duurzame keuzes.

Transitievisie is je eerste mijlpaal

Gemeenten spelen een grote rol in de energietransitie. Op regionaal niveau zijn ze betrokken bij het opstellen van de RES. Daarnaast is elke gemeente in Nederland verplicht eind 2021 een Transitievisie Warmte te hebben. Grote gemeenten hebben er vaak budget voor. Kleinere gemeenten roeien met de riemen die ze hebben. IF is in alle gevallen je pragmatische partner bij de doorvertaling naar wijkuitvoeringsplannen. Met snelle en concrete stappen.

 

 

Download het whitepaper

Download hieronder het whitepaper van Stijn Verplak en lees alles over de vertaling van je Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen met slimme tooling en expertise van IF.

Johan Schuitemaker Senior Sales & Marketing Adviseur

Sinds 2009 werk ik in de energiesector. Met de hierbij opgedane werkervaring ben ik ervan overtuigd dat er volwaardige alternatieven zijn voor het gebruik van fossiele energie. Zo werkt IF al ruim 30 jaar aan duurzame warmte middels geothermie, HTO, aquathermie of bodemenergie. De hierbij opgebouwde kennis en ervaring is onze toegevoegde waarde. Benieuwd wat duurzame warmte voor jou kan betekenen? Bel mij en ik wijs je graag de weg!