Aquathermie als antwoord op het klimaatakkoord

Energieneutraal worden, dat is een belangrijke ambitie uit het klimaatakkoord 2019 en het Parijs akkoord. Het levert ontwikkelaars, gemeenten en gebouweigenaren ook uitdagingen op. Hoe gebouwen duurzaam te verwarmen en te koelen. Eén van de opties is het toepassen van aquathermie, de verzamelnaam voor de winning, opslag en distributie van thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater oftewel: TEO, TEA en TED. Aquathermie brengt CO2 reductie en aardgasvrij wonen en werken dichterbij. Afscheid nemen van fossiele energiebronnen en overstappen op duurzame energie is haalbaarder dan ooit.

Aquathermie haalt energie uit water en is daarmee één van de alternatieven voor aardgas die goed past bij een energieneutrale woning. Zowel in nieuwbouw als in bestaande bouw. Het is een duurzame energiebron die ook betaalbaar is. Deze vorm van omgevingsenergie is op veel plaatsen in Nederland toepasbaar voor de warmtetransitie of energietransitie. Toch zijn er ook nog steeds nieuwe uitdagingen. Het landelijke beleid op koude lozingen (emissie) is nog in ontwikkeling en dat geldt ook voor de samenwerking tussen diverse partijen zoals gemeenten, ontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, waterschappen en drinkwaterbedrijven.

Gelukkig zijn wij helemaal thuis in in het toepassen van aquathermie. Wij brengen de potentie in kaart, bestuderen de haalbaarheid en passen aquathermie toe in het ontwerp van duurzame energiesystemen. Onlangs hebben onze specialisten nog een software ontwikkeld, genaamd Delft3D, waarbij de effecten van aquathermie op het oppervlaktewater zichtbaar worden gemaakt door middel van simulaties. Zo zetten wij onze kennis en ervaring maximaal in en helpen wij de energietransitie met aquathermie te versnellen. Lees meer in onze blog over aquathermie ‘Onmisbaar in de energietransitie’ van Hette de Vlieger, Engineer duurzame energie bij IF Technology.

Wat is aquathermie? Animatie in het kort.

Duurzaam waterbeheer

De voordelen van aquathermie

Naast het genereren van duurzame energie heeft het toepassen van aquathermie ook andere voordelen. De mogelijkheden om met de aquathermie ook het waterbeheer naar een hoger plan te brengen, zijn namelijk talrijk.

I. Eén extra voordeel is bijvoorbeeld de verbetering van de waterkwaliteit. Het bestrijdt namelijk blauwalgen, botulisme en drijflagen. Daarnaast zorgt koeler oppervlaktewater voor minder hittestress in stedelijke gebieden.

II. Daarnaast kunnen we door op een slimme manier de prognoses van ons energieverbruik te koppelen aan de inzet van aquathermie zelfs een bijdrage leveren aan het balanceren van het piekverbruik in ons elektriciteitsnet.

Deze combinatie van duurzame voordelen maakt van aquathermie hét model voor modern waterbeheer. Het is een ultieme Deltatechnologie waarmee we diverse maatschappelijke vraagstukken kunnen aanpakken.

De vier basisprincipes van aquathermie

I. Met oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) kun je verwarmen en koelen. Deze bronnen van laagwaardige warmte koppel je dan aan warmtepompen om hoogwaardige warmte te leveren aan gebouwen. 

II. De warmte die je met aquathermie produceert, is all-electric en bestaat voor 60 tot 80 % uit omgevingswarmte uit het water. Dat maakt deze warmte zeer duurzaam. 

III. Aquathermie is toepasbaar met lage temperatuur afgiftesystemen in nieuwbouw. Het is ook rendabel in warmtenetten tot 70 graden voor bestaande woningbouw. 

IV. Het combineren met WKO (warmte- en koudeopslag) en HTO (hoge temperatuur opslag) verhogen niet alleen het rendement van aquathermie. Ze maken deze energiebron ook seizoen onafhankelijk en het hele jaar door inzetbaar. 

Hoe gaat IF te werk?

Met gedegen geografisch onderzoek brengt IF de risico’s en de kansen voor je gebied in kaart. IF maakt betrouwbare onzekerheidsanalyses en risico-inventarisaties. Wij putten daarbij uit jarenlange ervaring met inventariseren, vergelijken en optimaliseren van diverse duurzame energiebronnen. Een ontwikkeling staat nooit alleen, zeker niet als het om stedelijke inbreiding gaat. In de directe omgeving gebeurt van alles.

Wist je dat je met schaalvergroting kosten kan besparen? Wij wel! Daarom kijken wij altijd verder dan de grenzen van het project! We brengen verschillende ontwikkelaars en gemeentes samen in gesprek over energie en nemen hierin de regie!  De energievoorziening van de nieuwbouw als aanjager voor de bestaande bouw is hierin ons ultieme doel!

Wil je weten of jouw project locatie geschikt is voor het duurzaam en rendabel benutten van aquathermie? IF laat je graag zien of jouw locatie kansrijk is voor het economisch toepassen van thermische energie uit oppervlaktewater. Neem dan contact met ons op!

Vergeet het niet! Naast aquathermie, hebben we ook andere duurzame oplossingen zoals: bodemenergiesystemen, geothermie, HTO en energiecentrales.