Missie & Visie

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie.

Waar we voor staan

IF Technology levert een essentiële bijdrage aan de energietransitie.

 

Waar we voor gaan

Omdat het gebruik van fossiele brandstoffen eindig is, maakt IF Technology warmte en koude duurzaam beschikbaar. Voor nu en voor de generaties na ons. De oplossingen voor het energievraagstuk zijn al voorhanden en hebben zich in de praktijk bewezen. Tegelijkertijd komen er elk jaar nieuwe oplossingen bij. De uitdaging in deze energietransitie zit in het versnellen en toepassen van oplossingen. Zowel veranderende wet- en regelgeving als technologische innovaties dagen ons uit nieuwe, vindingrijke concepten te ontwikkelen. Een vooruitgang waarin IF Technology verantwoordelijkheid neemt.

 

Over ons

IF Technology staat voor de transitie van fossiele naar duurzame energie. Wij zijn een consultancy- en engineeringbureau gespecialiseerd in gebouw- en gebiedsontwikkeling met de focus op oplossingen met bodemenergie, geothermie en aquathermie.

IF Technology is thuis in elk vraagstuk op het gebied van hernieuwbare warmte en koude. Met verstand van techniek, organisatie, wetgeving en financiën werken we verantwoordelijk en vindingrijk. Als team en samen met de klant. Wij zijn zowel visievormer als detailspecialist. Zo beheersen en beperken wij eventuele risico’s. Wij zijn technologisch gedreven en altijd gericht op het eindresultaat.

Slimme IT is een exponentiële versneller van de vooruitgang in de energietransitie. Met onze kennis vertalen we data naar informatie. Zo creëren we toegevoegde waarde. Wij dragen daarmee bij aan oplossingen die écht werken. Duurzaam en rendabel. Zo maken wij de energie van vandaag beschikbaar voor de wereld van morgen.