Geothermie en consultancy

Geothermie wordt momenteel voornamelijk toegepast in de glastuinbouw. Echter, nu de energietransitie en klimaatdoelstellingen de beleidsagenda’s bepalen, komt geothermie ook prominenter onder de aandacht bij gebiedsontwikkelaars en beleidsmakers.

Op dit moment worden de meeste woonwijken, kantoren en gebouwen verwarmt door fossiele energie en dan voornamelijk door het stoken van gas. In het kader van de energietransitie wordt er gezocht naar duurzame energiebronnen voor de warmtevoorziening. Geothermie, ook wel aardwarmte winning genoemd, is zo’n duurzaam alternatief. Hierbij wordt warmte uit de diepere ondergrond gewonnen. Gebruik van geothermie levert een flinke energiebesparing en CO2-reductie ten opzichte van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Project in de spotlight

Modelleren wat op twee kilometer diepte gebeurt

Diepe geothermieprojecten zijn redelijk nieuw in Nederland. Als allround specialist in duurzame bodemenergiesystemen waren we in meer of mindere mate betrokken bij de realisatie van diverse projecten.

Animaties in het kort

Wat is Geothermie?

Met geothermie wordt  energie gewonnen door warm water op te pompen uit diep gelegen geschikte aardlagen.

Geothermie, jouw duurzame energiebron in de energietransitie?

Voor het realiseren van geothermische projecten is kennis nodig van de Nederlandse ondergrond. IF heeft met diverse geologen en reservoir engineers de expertise in huis om dit helder en duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast kent IF Technology als geen ander de mogelijkheden van diverse andere alternatieve duurzame energiebronnen.

Inventariseren, vergelijken en optimaliseren van duurzame energiebronnen is onze expertise. Al meer dan dertig jaar. IF heeft decennialang ervaring met toepassingen van geothermische energie. In heel Nederland en ook daarbuiten. Op vrijwel alle vragen over geothermie hebben onze experts dan ook een pasklaar antwoord.

Filter

Loading…