IF bepleit een gouden standaard voor periodiek onderhoud van WKO’s

  • Datum21-06-2021
  • AuteurRobert Jan Buunk

Impact maken op de energietransitie. Dat is onze missie bij IF. We doen dat door klanten te helpen met bedenken, bouwen en gebruiken van duurzame energiesystemen. We verzorgen de klant van A tot Z met ontwerp, installatie, exploitatie en afstemming op wet- en regelgeving. We overzien het hele proces van duurzame energievoorziening en beheersen het complete speelveld. Al ruim dertig jaar.

Auteur Robert Jan Buunk Senior Engineer Exploitatie

Echt impact maken, écht CO2-uitstoot verminderen… Voor mij en mijn team begint dat zodra we een technische ruimte instappen. Je hoort het al meteen: de manier waarop machines loeien, het ritme waarin de kleppen gaan en onderdelen om de haverklap aan- en afslaan. Dan weet je: ‘Hier vliegt energie en geld weg. Deze WKO of dit klimaatsysteem is niet goed ingeregeld’.

Wat volstrekt logisch is want 80% van de bestaande WKO’s is niet goed afgesteld. Met nakijken, bijstellen en nogmaals checken lossen we echt meteen grote problemen op. Laat ons elke week een WKO-systeem zien en we voegen direct waarde toe.

Exploitatie, beheer en onderhoud

Gelukkig weten klanten ons steeds beter te vinden voor exploitatie, beheer en onderhoud. Het gaat vaak zo: een systeem wordt opgeleverd, de focus van de eigenaar ligt natuurlijk bij het eigen primaire proces en dat is niet per se het beheer. Het eerste garantiejaar vliegt voorbij en zolang het comfort er niet onder lijdt, kraait er geen haan naar.

Goed beheer met focus op rendement vraagt visie en continue aandacht. Daarvoor benaderen mensen IF. Graag dragen we van stap A tot en met stap Z van het proces bij aan een succesvolle energietransitie.

Er zijn inmiddels best veel systemen met sluimerende problemen. Een klimaatinstallatie en een WKO is een samenspel van bovengronds en ondergronds en tal van systemen die op elkaar zijn afgestemd. Het optimum is voor elk gebouw en elke functie anders. Je moet erbij blijven voor het beste resultaat.

Er is geen standaard voor periodiek onderhoud en dan is het vaak te laat. Dan ontstaat er bijvoorbeeld geen comfortprobleem, maar je energierekening is wel te hoog of je rendement zou stukken beter kunnen. Ook zijn er veel gebouwen waar niemand meer affiniteit heeft voor het onderhoud. Ter vergelijking: in ziekenhuizen of andere complexen met processen die primair draaien op klimaatbeheersing zul je dat niet tegenkomen. Daar is grote toewijding voor het optimaliseren van het onderhoud. Omdat er veel vanaf hangt en omdat je ermee kan sturen op je andere processen en bedrijfsresultaten. Maar je hebt zat gebouwen waarvan functies veranderen of waar na tijden van leegstand geen focus meer is op het beheer.

IF bepleit een gouden standaard

Ter vergelijking: voor het brononderhoud heeft iemand ooit gezegd: ‘Dat moet je twee keer per jaar doen’. Niets staat je in de weg om het maar eens per jaar te doen, regelgeving is hiervoor niet. Toch is dit een gouden standaard geworden. Mensen houden zich er netjes aan. Dat is wat wij ook willen voor onderhoud en beheer van WKO’s, een gouden standaard.

Vanuit de veiligheidsrichtlijn BRL 6000-21 is hiervoor overigens veel steun. Met eisen voor onderhoud en beheer die verder gaan dan ‘repareren van dingen die stuk gaan’. We hopen dat deze ontwikkeling zich voortzet en als IF geven we er graag versnelling aan. We komen nog te veel systemen en installaties tegen die met een juiste analyse en afstelling beter bijdragen aan duurzame energievoorziening.

Voldoen aan wet- en regelgeving. Dat is een zwaarwegend argument voor eigenaren en gebruikers van systemen. Los van die regelgeving zijn er ook andere argumenten die een gouden standaard bepleiten voor beheer van je WKO. Ik noem er drie: Allereerst, het beter functioneren verlengt de levensduur en heeft goed effect op het rendement. Vaak draagt dit ook bij aan beter voldoen aan de Waterwet op. Dat is twee.

En een derde punt: veel systemen functioneren inmiddels al twintig jaar of langer. De technische concepten waren toen anders. Technologie ontwikkelt zich elke dag en dus zijn er inmiddels superveel mogelijkheden om die ‘oude’ systemen te upgraden naar de hedendaagse standaard. Bijvoorbeeld door inpassing van een warmtepomp in plaats van stadsverwarming of ketels. IF staat er klaar voor met ruim dertig jaar kennis en ervaring.

Kijk het webinar terug

Registreer hier en kijk het webinar “Een goed functionerend WKO is een keuze” terug.

 

Robert Jan Buunk Senior Engineer Exploitatie

Ik werk sinds 2006 bij IF en ik ben specialist in het beheer van de energieopslag. Het technisch en energetisch analyseren van de werking van het bodemenergiesysteem is mijn dagelijks werk. Daarbij hoort ook het opbouwen van klantrelaties en de ondersteuning bieden aan onze klanten.