Workshop ‘HTO in de Glastuinbouw – De kans met een uitdaging’

  • Datum05-07-2022
  • AuteurBas Godschalk

Op 13 oktober 2022 organiseert IF Technology het evenement ‘HTO in de Glastuinbouw – De kans met een uitdaging’. Daarin gaan we samen met stakeholders uit de glastuinbouw in gesprek over de rol van warmteopslag in de toekomstige duurzame warmtevoorziening. Verwacht interactieve sessies waarbij we samen kijken naar de kansen en uitdagingen van Hoge Temperatuur Opslag, en waarin we aan de hand van concrete casussen een voorbeeld geven van hoe HTO in uw eigen warmtesysteem kan worden ingepast.

Auteur Bas Godschalk Business Owner MTO, HTO & Internationale projecten

Waarom deze Workshop?

In de transitie naar duurzame warmtebronnen wordt de rol van grootschalige warmteopslag steeds belangrijker. Hoge Temperatuur Opslag (HTO) maakt dit mogelijk. Maar er liggen ook uitdagingen voor de ontwikkeling ervan. Op 13 oktober bieden wij een inhoudelijk programma specifiek voor stakeholders uit de glastuinbouw om te spreken over de kansen en uitdagingen van HTO.

Programma

In de ochtend presenteren we de kansen die HTO biedt voor de toekomstige warmtevoorziening en gaan we met u in gesprek over de kritisiche prestatie indicatoren op technisch, organisatorisch en financieel gebied. En hoe ziet een ontwikkeltraject van een HTO-systeem er eigenlijk uit?
In de middag starten we de Workshop. Daarin worden Blueprints gepresenteerd van systeemconcepten waarin HTO is toegepast. We zoomen in op uw toekomstige warmtesysteem en bespreken samen hoe HTO meerwaarde kan bieden in het bereiken van uw doelstellingen.

9.30 uur Inloop
10.00 uur Opening en Introductie
11.00 uur Discussie: Welke factoren bepalen de kansen voor HTO?
12.30 uur Lunch en netwerkmoment
13.30 uur Het ontwikkeltraject van een HTO-systeem
14.30 uur Workshop: Blueprints voor systeemconcepten met HTO in de Glastuinbouw
16.00 uur Afsluiting en netwerkborrel

Locatie

De Polderij, Vlaardingsedijk 7, 3143 LN Maassluis

Bas Godschalk Business Owner MTO, HTO & Internationale projecten

Soms vormt een simpele vraag een grote uitdaging. De juiste gegevens zijn essentieel, om een bodemenergiesysteem optimaal en binnen de vergunde kaders te laten werken. Voor die winst zet ik me in. Daarnaast werk ik al 8 jaar in buitenlandse bodemenergieprojecten. Andere geohydrologische omstandigheden en het werken met andere culturen vormen een extra uitdaging. Met mijn ervaring ondersteun ik u graag bij uw buitenland ambities.