Aquathermie: duurzaam én betaalbaar door SDE++

  • Datum18-04-2020
  • AuteurArne Wijnia

Tegenwoordig is aquathermie een volwassen techniek met een enorme potentie in de gebouwde omgeving van Nederland. Gezien de Nederlandse historie met waterbeheer en stedenbouw aan het water is een groot deel van de gebouwde omgeving in theorie duurzaam te verwarmen en koelen met aquathermie.

Auteur Arne Wijnia Specialist duurzame energie

Volwassen techniek met een enorme potentie

Tegenwoordig is aquathermie een volwassen techniek met een enorme potentie in de gebouwde omgeving van Nederland. Gezien de Nederlandse historie met waterbeheer en stedenbouw aan het water is een groot deel van de gebouwde omgeving in theorie duurzaam te verwarmen en koelen met aquathermie.

Warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED) kan worden ingezet bij verwarming en koeling in woningbouw en utiliteitsbouw. Niet alleen nieuwbouw, maar ook bestaande bouw is hiermee goed te verduurzamen. In combinatie met seizoensopslag in bodemenergiesystemen komt de techniek nog beter tot zijn recht, gezien de acyclische beschikbaarheid van de duurzame warmtebronnen. Warmte uit het water wordt in de zomer opgeslagen in een bodemenergiesysteem en in de winter uit het bodemenergiesysteem gehaald om gebouwen mee te verwarmen. Koude wordt juist in de winter uit het water gehaald en opgeslagen om in de zomer te gebruiken voor koeling van de gebouwen.

 

Ook de overheid onderschrijft de potentie van de techniek. Aquathermie is dit jaar opgenomen in de nieuwe subsidieronde van de SDE++. Dit geeft nieuwe projecten voor warmtelevering met aquathermie de mogelijkheid om met subsidie het onrendabele deel van het project af te vangen. Bij openstelling van de regeling heeft de minister aanvullende eisen gesteld aan de toepassing van aquathermie, zoals een minimaal rendement (COP) van de toegepaste warmtepomp en dat er geen sprake is van koudelevering door dezelfde installatie. Dit laatste punt is opmerkelijk, omdat met aquathermie naast warmte ook op duurzame wijze koude kan worden geleverd aan bijvoorbeeld kantoren, ziekenhuizen of datacenters. Het is duidelijk dat aquathermie in de SDE++ regeling vooral gericht is op toepassing in bestaande (woon)wijken om daarmee de transitie van gas naar duurzame warmte te versnellen. Juist hier ligt een enorme opgave. Download hier de Kamerbrief over voortgang SDE++ en eerste openstelling SDE++ 2020.

Geef een fantastische impuls aan jouw project

Deze subsidie zal een fantastische impuls geven aan de verdere ontwikkeling van duurzame projecten, waarbij aquathermie wordt toegepast. IF Technology staat klaar om deze impuls te ondersteunen en daarmee een cruciale bijdrage te leveren aan het duurzaam verwarmen van de gebouwde omgeving in Nederland. Wil je  weten welke bijdrage aquathermie kan leveren voor verduurzaming van de gebouwde omgeving en in welke mate de SDE++ regeling initiatieven kan stimuleren, neem dat gerust contact met ons.

Arne Wijnia Specialist duurzame energie

Met een achtergrond in kunstmatige intelligentie en duurzame ontwikkeling weet ik energievraagstukken vanuit vele en onverwachte hoeken te benaderen. Geen uitdaging is dan ook te groot en ik ben pas tevreden met de beste oplossing voor alle partijen.