Leg een warmtenet met duurzame bron aan en ga gebruikers aansluiten.

  • Datum11-11-2019
  • AuteurRory van der Heide

Rory van der Heide is CCO bij IF Technology. Hij helpt partijen met versnellen in de energietransitie. Zoeken naar nieuwe mogelijkheden om ambities waar te maken, is zijn tweede natuur.

Auteur Rory van der Heide CCO

“De energietransitie is een fantastische kans voor Nederland en voor ons als bedrijf. De basis is goed: dertig jaar IF heeft volwassen technieken voortgebracht die rijp zijn voor alle denkbare combinaties en toepassingen. Dat kan enorme versnelling en werkgelegenheid brengen. En daarnaast zit een nieuwe generatie beslissers aan de knoppen. Zowel op technisch als op bestuurlijk vlak. Deze nieuwe tijd vraagt om een andere taal en mindset. Niet iedereen ziet echter de energietransitie rooskleurig in. Wie bij het oude blijft en in de glazen bol kijkt, ziet wellicht zijn marktaandeel verdampen. Wie anticipeert en met open mind en vizier het veld betreedt, heeft de beste opties. IF signaleert verandering en voorziet kansen voor grote en kleine partijen op de energiemarkt.”

Onze aanpak is beproefd

“De grote energiebedrijven stappen meer en meer in de rol van gebiedsontwikkelaar. Ze pakken daarin andere posities dan die van concessiehouder alleen. De markt vraagt daar om en met IF als partner in het gebied zijn ze daartoe sneller in staat. Want wij vertalen, verbinden en versterken.”

Rory van der Heide CCO

Ik werk sinds 2001 bij IF. In die jaren is mijn motivatie onveranderd gebleven. Wat is er mooier dan elke dag te werken aan je persoonlijke idealen? Samen met mijn collega’s laat ik elke dag zien hoe ver de techniek al is. Dat betrouwbare alternatieven voor fossiele brandstof technisch uitvoerbaar zijn. Ik zie het als mijn taak om mijn collega’s, onze klanten en alle andere partijen waarmee ik in contact sta, te blijven vertellen dat het bereiken van mijn droombeeld slechts het willen maken van de juiste keuze is.