Showcases

IF heeft meer dan 1.000 bodemenergieprojecten ontworpen. Van kleine kantoren tot grote universiteitscampussen. In binnen- en buitenland. We hebben geleerd, van onze successen maar nog meer van alle uitdagingen. Hieronder vindt u een selectie van onze showcases die dit uitstekend weergeven.