De 7 stappen naar energie-efficiency in energiecentrales en klimaatinstallaties

 • Datum11-08-2020
 • AuteurJos Waagmeester

In veel gevallen wordt dit een succes en worden hier besparingen rond de 10% gerealiseerd. Maar soms worden er helemaal geen besparingen behaald of komt het zelfs niet tot realisatie van een energiemonitoring oplossing. Wat zorgt er nou voor dat energiemonitoring een succes wordt of strandt?

Auteur Jos Waagmeester COO

Veelgehoorde oneliners om te komen tot efficiency en besparing zijn:

 • Meten is weten!
 • Energiemonitoring is de oplossing!
 • Besteed meer aandacht aan beheer in plaats van aan onderhoud!
 • Heb aandacht voor je organisatie en de invulling van je contracten!
 • Kies voor het principe van Total Costs of Ownership!

Al deze ideeën zijn zinvol en dragen bij aan het doel om te komen tot efficiency en besparing. Maar ze vormen in onze optiek niet de oplossing. Ze zijn een middel en geen doel op zich. Dat we meten, monitoren, beheren, contracten en financiën tot doel hebben gemaakt, heeft ons niet dichter bij de oplossing gebracht.

Continue verbetering

Dit vertelt de facilitair manager dat de inzet van de warmtepomp beter kan maar dat de situatie niet urgent is. Het stoplicht is immers oranje en niet rood. Aangezien deze situatie niet eenmalig blijkt te zijn maar meerdere maanden aanhoudt, geeft de facilitair manager aan het betrokken onderhoudsbedrijf opdracht om uit te zoeken wat er aan de hand is en dit op te lossen.

Het veelgelezen boek Het Doel van Eliyahu Goldratt gaat over een fabrieksmanager (Alex) die geholpen wordt door een managementgoeroe (Johan) om zijn slecht draaiende fabriek op orde te brengen en sluiting te voorkomen. In het verhaal wordt gestructureerd een proces doorlopen en stappen gezet om te komen tot continue verbetering. In het verhaal staan een aantal zaken centraal die generiek zijn en daardoor van toepassing op allerlei processen en activiteiten. Ook op het exploiteren van klimaatinstallaties en energiecentrales.

Duurzaamheid is ‘hot’. Het containerbegrip duurzaamheid wordt te pas en te onpas gebruikt. Termen als energiebesparing, CO2-emissiereductie, energie-efficiency en klimaatneutraal zijn gemeengoed geworden. Overheid, gebouweigenaren en -gebruikers, adviseurs en energiebedrijven zijn er maar druk mee.

De effecten van al deze inspanningen kunnen omhoog als we de juiste stappen  zetten in het proces om te komen tot goed werkende energiecentrales en klimaatinstallaties. En daarbij kunnen Alex en Johan helpen.

De 7 stappen

Onze tip is dan ook: zorg dan ook dat je energiemonitoring jou en de andere betrokkenen actief informeert. Push in plaats van pull! Oftewel: laat je lastigvallen.

In het boek doorlopen deze twee heren een proces om te komen tot continue verbetering. Dit proces kunnen we uiteenzetten in een aantal stappen die toepasbaar zijn op de exploitatie van duurzame energiesystemen. De stappen zijn:

 • Nadenken: Weet waarop je wilt sturen en kies een beperkt aantal stuurparameters (maximaal 5-8). Bepaal bovendien realistische streefwaarden.
 • Meten: Meet wat je nodig hebt om de stuurparameters van waarden te voorzien.
 • Weten: Zorg ervoor dat de stuurparameters (sleutelindicatoren of KPI’s) worden gevuld met informatie vanuit je meetdata.
 • Analyseren: Beoordeel de informatie van je stuurparameters en focus op afwijkingen ten opzichte van de streefwaarden. Pak de grootste afwijking aan. Waar wordt deze door veroorzaakt? Hoe kan ik verbeteringen bewerkstelligen? Hoe borg ik geen negatieve gevolgen op ander vlak?
 • Ingrijpen: Voer optimalisaties door om afwijkingen ten opzichte van je streefwaarden te elimineren.
 • Controleren: Ga na wat de effecten zijn van de doorgevoerde optimalisaties. Doorloop daarvoor de stappen uit de Cirkel van Deming, te beginnen bij ‘check’.
 • Herijken: Denk na of de gekozen stuurparameters nog relevant zijn of aangepast moeten worden. In feite is dit stap 1 in het proces.

 

Ben je benieuwd wat Alex en Johan voor jou kunnen betekenen? Alex en Johan werken helaas niet bij IF Online, maar wij passen hun gedachtegoed regelmatig toe. We gaan graag het gesprek aan, om samen na te denken over realistische doelen, relevante stuurparameters en de invulling van het proces.

Jos Waagmeester COO

Sinds 1999 werk ik bij IF. Ik houd mij voornamelijk bezig met de exploitatie van duurzame energiesystemen. Ik vind het geweldig om daarbij het overzicht te bewaren en aandacht te hebben voor techniek, organisatie, financiën en het juridisch kader. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor Lift Energiemonitoring, ons energie- en informatiemanagementsysteem ten behoeve van de energiemonitoring van duurzame energiesystemen.